Richtlijnen

Antenatale Hydronefrose pre- en postnataal beleid, diagnostiek en behandeling, dhr. N. de Graaf, autorisatiefase
Fracturen bij kinderen, dhr. R.R. van Rijn
Craniosynostose, mw. M.H.G. Dremmen, in ontwikkeling
Cystic fybrosis, dhr. N. de Graaf, in ontwikkeling
Hydrocephalus bij 0-2 jarigen, dhr. M.H. Lequin
Ingestie corpora aliena bij kinderen, dhr. J. van Schuppen
Invaginatie op kinderleeftijd, dhr. R.R. van Rijn, dhr. N. de Graaf, dhr. F.H. Jansen, mw. E.M.J. Brouwer-Kuyper
Neus-maagsonde, dhr. M.H. Lequin
Herziene RL Neusmaagsonde VenVN 2017 DEF
Praktijkkaart Neusmaagsonde bij volwassenen
Praktijkkaart Neusmaagsonde bij kinderen
Protocol Neusmaagsonde pasgeborenen
Praktijkrichtlijn klinische postmortem radiologie, mw. W.M. Klein, dhr. P.A.M. Hofman, dhr. P.A.M. Kint, dhr. N.S. Renken, dhr. R.R. van Rijn
Urineweginfecties bij kinderen, mw. A. Mieog-Brandts, in ontwikkeling

Richtlijn Dysplastische HeupOntwikkeling (DHO) JeugdGezondheidsZorg, mw. A.M.J.B. Smets

Leidraad Osteomyelitis, dhr. J. van Schuppen, in ontwikkeling

Sectiestandpunt beeldvorming van de cervicale wervelkolom van kinderen tijdens de traumaopvang op de traumakamer en Spoedeisende Hulp, mw. A. Slaar (standpunt kan worden gebruikt als voorloper van een richtlijn, voor toelichting zie document).

Richtlijn van de Europese Commissie: Radiation protection No 185: European Guidelines on Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging