Richtlijnen

Hieronder staan de actuele richtlijnen binnen de MSK-radiologie die door de NVvR zijn geautoriseerd. Er wordt aangegeven wie de gemandateerde vertegenwoordiger is en of er een nieuwe versie in ontwikkeling is. Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen we u naar de Richtlijnendatabase.

Acute traumatische wervelletsels, dhr. S.D. Roosendaal
Achilles tendinopathie, dhr. F.F. Smithuis 
Anterieure kniepijn bij sporters, mw. M.M. Vestering (in ontwikkeling)
Artrose heup knie, dhr. E.G.H. Oei
Artroscopie van de knie, dhr. P.W.J. Vinken
Distale radius fracturen, dhr. S. Bollen 
Enkelfractuur, dhr. A.C.L.F. Steenbakkers
Fractuur gerelateerde infecties, dhr. J. Overbosch
Handfracturen, dhr. M. Nix
Infecties na osteosynthese (Fractuur-gerelateerde infecties (FRI’s)), dhr. J. Overbosch
Necrotiserende wekedeleninfectie, dhr. P.A.C. van Rijn
Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie, dhr. P.R. Algra
Osteoporose en fractuurpreventie, dhr. E.H.G. Oei (in ontwikkeling)
Schouderprothese, dhr. H.J. van der Woude (in ontwikkeling)
Subacromiaal Pijnsyndroom van de Schouder (SAPS), dhr. H.J. van der Woude
SWAB richtlijn bot- en gewrichtsprothese infecties, dhr. M. Maas (in ontwikkeling)
Totale knieprothese, dhr. A. Kyriazopoulos
Unicompartimentele artrose knie, dhr. T.W.G.M. Meys (in ontwikkeling)
Wekedelentumoren, mw. C.S.P. van Rijswijk

Richtlijnen in ontwikkeling

Basisprotocollen beeld en verslag