Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement is herzien op de Algemene Vergadering van 9 juni 2016. Naar aanleiding van de nieuwe Statuten [St], vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van 14-11-2002 (en 23-6-2002) en vastgelegd bij notariële akte, verleden op 14-3-03 en gelet op de inhoud van het vigerende Huishoudelijk Reglement van 12-12-1992. Een volledig herzien Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering bijeen op 06-11-2003. Art. 10.2 is gewijzigd door de Algemene Vergadering bijeen op 17-11-2005. Naar aanleiding van het besluit tot herziening van de Statuten (notarieel verleden op 13-07-2016) is besloten tot gelijktijdige herziening van het HR door de Algemene Vergadering bijeen op 09-06-2016.

Groepen 
Categorie 
Type 
Reglement
Trefwoorden 
huishoudelijk reglement