Sectie Juniorleden

De Juniorsectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie telt op dit moment circa 350 leden. Alle arts-assistenten in opleiding (aios) zijn automatisch lid van de sectie Juniorleden. Het doel van de bestuursleden van de Juniorsectie is hun belangen te behartigen.

Opleiding

Sinds 1 juli 2015 is het nieuwe landelijke opleidingsplan CORONA in werking getreden, dat voorziet in een integratie van de opleiding radiologie en nucleaire geneeskunde. Inmiddels hebben de eerste radiologen ‘nieuwe stijl’ hun opleiding afgerond. Om het opleidingsplan zoveel mogelijk te optimaliseren en actualiseren is momenteel het opleidingsplan 2.0 in de maak. In dit licht hebben de afgelopen jaren reeds veranderingen plaatsgevonden binnen het BVT-onderwijs en regionaal blokonderwijs, alsmede de VGT waarvoor nu een slaagverplichting geldt voor aios in hun differentiatiefase. Het bestuur van de juniorsectie is vertegenwoordigd in de Commissie Onderwijs en het Concilium, en is derhalve nauw betrokken bij alle relevante (opleidingsgerelateerde) ontwikkelingen. Daarnaast staat de toenemende samenwerking met de juniorsectie van de NVNG bij ons hoog op de agenda.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor radiologen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Middels een enquête inventariseren wij jaarlijks het aantal jonge klaren zonder baan of met een tijdelijke positie. De resultaten van deze enquête worden elk jaar gepresenteerd tijdens onder andere de opleidersvergadering in januari. Klik hier voor het privacy statement van de sectie juniorleden t.b.v. de jonge klaren enquête.

Activiteiten

Eenmaal in het half jaar wordt door de juniorsectie een vakinhoudelijke dag voor alle aios radiologie georganiseerd. Op zondag 1 november zal de eerste digitale aios-avond plaatsvinden. Informatie hierover volgt per mail en social media.
De Siemens aios-dag van 18 april j.l. kon wegens COVID-19 helaas geen doorgang vinden, maar is verplaatst naar het voorjaar van 2021 (de precieze datum zal later volgen).

Het bestuur van de juniorsectie probeert de aios radiologie zo goed mogelijk van alle veranderingen op de hoogte te houden, onder andere door het uitbrengen van een nieuwsbrief en via social media.

De bestuursleden van de juniorsectie zijn betrokken bij verschillende commissies en aanwezig als aios-vertegenwoordiger bij de landelijke opleidingsvisitaties.

Als aios en NVvR-lid ben je automatisch lid van de sectie Juniorleden. Na het beëindigen van de opleiding wordt dit lidmaatschap omgezet naar het gewone lidmaatschap van de NVvR.

Naast het gratis standaard lidmaatschap voor de junior NVvR bestaat ook de mogelijkheid lid te worden van De Jonge Specialist (DJS).

De juniorsectie is te vinden op LinkedIn, Instagram en Facebook en is daarnaast bereikbaar via het emailadres juniornvvr@gmail.com.

Als bestuur houden we de aios via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van interessante cursussen en nascholingsactiviteiten. De voorwaarden betreffende het delen van deze informatie in onze nieuwsbrief vindt u hier.

Documenten Sectie Juniorleden

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.