Sectie Juniorleden

De Juniorsectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie telt op dit moment circa 350 leden. Alle arts-assistenten in opleiding (aios) zijn automatisch lid van de sectie Juniorleden. Het doel van de bestuursleden van de Juniorsectie is hun belangen te behartigen.

Opleiding

Corona, de nieuwe vorm van opleiden, is reeds volop gaande. Hierbinnen zijn nog steeds zaken die vanuit de vorige opleidingsstructuur HORA moeten worden aangepast voor Corona. Zo hebben reeds ingrijpende veranderingen plaatsgevonden binnen het blok- en BVT onderwijs alsmede de VGT waarvoor nu een slaagverplichting geldt. Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Commissie Onderwijs en bezig met de integratie van de NVNG Juniorsectie, omdat dit in de toekomst steeds meer samen zal vloeien.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor radiologen wordt nauwlettend in de gaten gehouden en de inventarisatie van het aantal jonge klaren zonder baan of met een tijdelijke positie wordt continue geïnventariseerd. De bevindingen worden elk jaar gepresenteerd tijdens de Opleidersvergadering in januari.

Activiteiten

Eenmaal in het half jaar wordt een vakinhoudelijke dag georganiseerd voor alle AIOS. In 2019 zullen de AIOS dagen in het teken staan van de interventieradiologie en cardiothoracale radiologie.

Door middel van een enquête tijdens deze dagen wordt aan de aanwezige AIOS gevraagd naar hun ideeën of wensen voor toekomstig onderwijs.

Het bestuur probeert de AIOS radiologie zo goed mogelijk van alle veranderingen op de hoogte te houden, onder andere door het uitbrengen van een nieuwsbrief en via social media.
De bestuursleden zijn betrokken bij verschillende commissies en aanwezig als AIOS vertegenwoordiger bij de landelijke opleidingsvisitaties.

Als AIOS en NVvR-lid ben je automatisch lid van de sectie Juniorleden. Na het beëindigen van de opleiding wordt dit lidmaatschap omgezet naar het gewone lidmaatschap van de NVvR.

Naast het gratis standaard lidmaatschap voor de junior NVvR bestaat ook de mogelijkheid lid te worden van De Jonge Specialist (DJS).

De juniorsectie is te vinden op LinkedIn, Instagram en Facebook en is daarnaast bereikbaar via het emailadres juniornvvr@gmail.com.

Als bestuur houden we de AIOS via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van interessante cursussen en nascholingsactiviteiten. De voorwaarden betreffende het delen van deze informatie in onze nieuwsbrief vindt u hier.

Documenten Sectie Juniorleden

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.