Sectie Juniorleden

De Juniorsectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie telt op dit moment ruim 400 leden. Alle arts-assistenten in opleiding (aios) zijn automatisch lid van de sectie Juniorleden. Het doel van de bestuursleden van de Juniorsectie is hun belangen te behartigen.

Opleiding

Corona, de nieuwe vorm van opleiden, is reeds volop gaande. Hierbinnen zijn nog steeds zaken die vanuit de vorige opleidingsstructuur HORA moeten worden aangepast voor Corona. Zo hebben reeds ingrijpende veranderingen plaatsgevonden binnen het blok- en BVT onderwijs alsmede de VGT waarvoor nu een slaagverplichting geldt. Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Commissie Onderwijs en bezig met de integratie van de NVNG Juniorsectie, omdat dit in de toekomst steeds meer samen zal vloeien.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor radiologen wordt nauwlettend in de gaten gehouden en de inventarisatie van het aantal jonge klaren zonder baan of met een tijdelijke positie wordt continue geïnventariseerd. De bevindingen worden elk jaar gepresenteerd tijdens de Opleidersvergadering in januari.

Activiteiten

Eenmaal in het half jaar wordt een vakinhoudelijke dag georganiseerd voor alle AIOS. De laatste AIOS dagen waren op 18 november 2016 in Leiden met als thema neuroradiologie en op 18 maart 2017 in Den Bosch met als thema kinderradiologie.
Door middel van een enquête tijdens deze dagen wordt aan de aanwezige AIOS gevraagd naar hun ideeën of wensen.

Vanuit de juniorsectie zit 1 afgevaardigde als vertegenwoordiger van alle Nederlandse AIOS Radiologie in het Europese convent voor AIOS Radiology, het Radiology Trainee Forum. RTF probeert zowel informatieve als carrière-technisch aantrekkelijke zaken voor elkaar te krijgen middels een hoofdbestuur gevormd door 3 afgevaardigden. Jaarlijks wordt er met alle Europese “delegates” vergaderd, onder andere tijdens het Europese Radiologie congres in Wenen.

Het bestuur probeert de AIOS radiologie zo goed mogelijk van alle veranderingen op de hoogte te houden, onder andere door het uitbrengen van een nieuwsbrief. Verder zijn alle bestuursleden betrokken bij de landelijk georganiseerde visitaties als AIOS vertegenwoordiger.

Naast het gratis standaard lidmaatschap voor de junior NVvR bestaat nu ook de mogelijkheid lid te worden van De Jonge Specialist (DJS) als combi-lidmaatschap.

De juniorsectie is te vinden op LinkedIn en Twitter en bereikbaar via het e-mailadres juniornvvr@gmail.com.

Alle aios-NVvR-lid zijn automatisch lid van de sectie Juniorleden NVvR. Na het beëindigen van de opleiding wordt dit lidmaatschap omgezet naar het gewone lidmaatschap van de NVvR.

 

Documenten Sectie Juniorleden

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.