Tuchtrecht

In 2018 is binnen de NVvR een werkgroep Tuchtrecht opgericht, die als taak heeft gekregen om de bewustwording en kennis bij leden over tuchtzaken te verbeteren. De werkgroep bestaat uit radiologen die zitting hebben in een tuchtcollege. 

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. Een tuchtklacht wordt alleen dan in behandeling genomen als de klager griffierecht betaalt. Hieronder vindt u verwijzingen naar artikelen en sites met meer informatie over het tuchtrecht.

Artikelen en websites

Eerste hulp bij tuchtrechtzaken (Huisarts & Wetenschap 2017)

Hoe werkt het tuchtrecht? (Medisch Contact 2019)

Website KNMG/tuchtrecht

Folder 'Klachten over uw zorg?' (Tuchtcollege Gezondheidszorg)

 

Uitspraken Tuchtcolleges Gezondheidszorg

Wat kunnen we als beroepsgroep leren van uitspraken van de Tuchtcolleges Gezondheidszorg? De werkgroep Tuchtrecht NVvR is per juli 2020 gestart met het belichten van (voor radiologen relevante) uitspraken op deze pagina. Het betreft uitspraken van minimaal drie maanden geleden en niet ouder dan drie jaar.