Tuchtrecht

In 2018 is binnen de NVvR een werkgroep Tuchtrecht opgericht, die als taak heeft gekregen om de bewustwording en kennis bij leden over tuchtzaken te verbeteren. De werkgroep bestaat uit radiologen die zitting hebben in een tuchtcollege. 

Hieronder vindt u informatie over het tuchtrecht.

Artikelen

Eerste hulp bij tuchtrechtzaken (Huisarts & Wetenschap 2017)

Hoe werkt het tuchtrecht? (Medisch Contact 2019)

 

Uitspraken Tuchtcollege

(invulling nog nader te bepalen)