Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Mede op basis van besluitvorming in de Algemene Vergadering van de NVvR van 25 mei jl. heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor de deadline van 1 juni jl. voorstellen gedaan tot aanpassing van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zoals aangeboden aan het...
19 oktober, 2018 - 11:20
Het RIVM gaat de tweede helft van oktober in opdracht van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd IGJ twee verschillende onderzoeken uitvoeren: 1. een onderzoek naar de registratie van radiologische incidenten en 2. een onderzoek naar de mate van optimalisatie van de...
17 oktober, 2018 - 08:30
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
15 oktober, 2018 - 12:00
Jaarlijks worden er in Nederland circa 50.000 CT-scans van het hart gemaakt en vinden er circa 25.000 MRI-onderzoeken van het hart plaats (bron: VEKTIS). Bent u (nog) geen radioloog, maar heeft u altijd al willen weten hoe de hartspier, hartkleppen of kransslagaders er op...
11 oktober, 2018 - 16:00
Vandaag hebben 337 arts-assistenten-in-opleiding tot radioloog de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) gemaakt. Dit gebeurde op nieuwe computers in de digitale toetszaal van de VU in Amsterdam. Voor het eerst waren er ook BVT-vragen (Beeldvormende technieken) in de VGT...
11 oktober, 2018 - 15:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Hoofd-/Halsparagangliomen is gestart. Tot en met 3 december kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.
9 oktober, 2018 - 16:30
Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we medische behandelingen blijven verbeteren. Met de resultaten van deze onderzoeken werken medisch specialisten aan de ambitie om de beste zorg ter wereld te leveren aan hun patiënten. Om dat te stimuleren, reikt de Federatie...
8 oktober, 2018 - 08:00
De commentaarfase van 3 modules van de conceptrichtlijn Beeldvorming bij Parkinson is gestart. Tot en met 25 november kan commentaar worden geleverd op deze modules.
3 oktober, 2018 - 12:17
Voor röntgen- en MRI-eerstelijnsdiagnostiek introduceert de NZa vanaf 2019 een ordertarief ter dekking van ontvangst, inschrijving, identificatie, registratie, rapportage en declaratie van het onderzoek. Dit kan zowel door diagnostische centra als ziekenhuizen bij...
2 oktober, 2018 - 10:45
Het nieuws van de NVvR en de vacatures voor radiologen zijn niet meer alleen via de website maar ook door iedereen op LinkedIn te volgen.
27 september, 2018 - 19:48
Gerichte screening op longkanker met CT-scans leidt ertoe dat deze ziekte in een vroeger stadium wordt ontdekt. Dit blijkt o.a. uit een groot Nederlands-Belgisch onderzoek, NELSON, waarvan deze week de resultaten op een wereldwijd longkanker congres zijn gepresenteerd. De...
26 september, 2018 - 15:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Antenatale hydronefrose is gestart. Tot en met 7 november kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.
17 september, 2018 - 11:50
Op 3 september jl. heeft het Zorginstituut het nieuwsbericht "Invoering kwaliteitsstandaard 'Acuut Herseninfarct' succesvol" gepubliceerd. In een brief aan minister Bruins schrijft het Zorginstituut dat er momenteel 17 ziekenhuizen actief zijn als IAT-centrum, dat in alle...
14 september, 2018 - 13:30
Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert SONCOS haar jaarlijkse themasymposium, waarin aandacht voor toekomstbestendige innovatie en de rol die SONCOS daar bij heeft. SONCOS is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking in de oncologische zorg...
10 september, 2018 - 16:18
In 2017 heeft de NVvR/NVIR een subsidie verkregen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten voor de ontwikkeling van een prospectief landelijk registratiesysteem voor thermale ablaties bij colorectale levermetastasen. In samenwerking met de DICA (Dutch Clinical...
3 september, 2018 - 13:41