Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Bent u in uw loopbaan wel eens geconfronteerd met een verzoek tot herbeoordeling? Dan heeft u zich hopelijk gerealiseerd dat dit meer betekent dan het geven van uw mening op papier.
11 augustus, 2022 - 11:08
Uit de strategische visie ’21-’30 is het thema zichtbaarheid als thema voor de toekomst geformuleerd. Zoals ook aangegeven in de Algemene Vergadering van 23 juni jongstleden wil het NVvR bestuur voor het verbeteren en vergroten van de zichtbaarheid van de radioloog tot een...
29 juli, 2022 - 09:00
Voor veilige, optimale en doelmatige patiëntenzorg is beschikbaarheid van eerder radiologisch onderzoek van een patiënt noodzakelijk (pull), over de grenzen van ziekenhuizen heen en zonder afhankelijkheid van doorsturen (push). In de visie van de NVvR is dit een historische...
28 juli, 2022 - 12:45
Graag attenderen wij u vast op de komende Sandwichcursus van november, die plaats zal vinden in de ReeHorst in Ede.
20 juli, 2022 - 09:00
Ontvangen verzoeken in juli tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 26 september 2022: Pijnlijke voeten congres, Van der Valk Houten 3-5 november 2022: Workshop Virtuele Colonoscopy Academy, Amsterdam  Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven...
15 juli, 2022 - 10:00
Het Europese Radiologencongres ECR is van 13 t/m 17 juli 2022 in Wenen georganiseerd. Het ECR-thema 'Building bridges' is ten volle tot uitvoering gebracht. 
13 juli, 2022 - 11:00
Zaterdag 9 juli werden in Zeist de eerste Radiologische Zomerspelen gehouden bij HC Phoenix te Zeist. De organisatie was in handen van het bestuur van de sectie Juniorleden.
10 juli, 2022 - 17:00
Op initiatief van de NVvR is, onder voorzitterschap van dhr. A.J. van der Molen, de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 'Veilig gebruik van contrastmiddelen deel 3' ontwikkeld. Namens de NVvR zijn ook betrokken mw. I.A. (Ilona) Dekkers, dhr. R.W.F. (Remy) Geenen en mw. M.J...
6 juli, 2022 - 13:00
In de Open Ronde DoelmatigheidsOnderzoek kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Centraal staat de doelmatigheid in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.
5 juli, 2022 - 08:00
De NVvR feliciteert Onno Vijlbrief, Lars Bosboom en Jeroen Geerdink als één van de zes finalisten uit 115 inzendingen met de prijs van €8000,- om te besteden aan implementeren en/of opschalen van hun innovatie Rad2Share. De prijs werd uitgereikt door de Samenwerkende...
24 juni, 2022 - 10:30
De Bart Wiarda prijs voor best geëvalueerde spreker van de drie Sandwichcursussen in 2021 is uitgereikt aan Joline Trap-de Jong voor de parallelsessie 'Cysteuze longziekten: Don't get lost in the black holes' tijdens de Sandwichcursus Thoraxradiologie van november 2021.
23 juni, 2022 - 14:45
De zomeruitgave van MemoRad is gedrukt en verzonden maar ook digitaal te lezen. In deze uitgave weer een variëteit aan artikelen.
23 juni, 2022 - 13:00
Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben overleg over een langer durend tekort van de geneesmiddelen Actilyse (alteplase) en Metalyse (tenecteplase). Deze geneesmiddelen worden gebruikt bij de behandeling van een...
22 juni, 2022 - 14:20
De commentaarfase voor de Protocollen Coronaire CT-scans is gestart. U kunt tot 11 augustus 2022 commentaar leveren. Deze protocollen zijn opgesteld in het kader van een SKMS project met als doel de kwaliteit van coronaire CT te borgen en de praktijkvariatie te verminderen...
22 juni, 2022 - 10:32
De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen uit aan jonge kankeronderzoekers. Voor vergoeding komen in aanmerking reis- en verblijfkosten voor werkbezoeken aan het buitenland. 
21 juni, 2022 - 08:56