Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Hierbij worden alle NVvR leden uitgenodigd om hun kennishiaten uit de praktijk kenbaar te maken, zodat de werkgroep Kennisagenda 2023-2027 deze mee kan nemen bij het vernieuwen van de Kennisagenda Radiologie (2018-2022). De top 10 kennishiaten die u tegenkomt bij de...
25 november, 2021 - 16:20
Wat is de waarde van poliklinische controle en beeldvormend onderzoek bij kinderen die zijn behandeld voor rabdomyosarcoom? Deze vraag hebben een kinderarts in opleiding, kinderradioloog en kinderoncoloog willen beantwoorden door retrospectief na te gaan bij 199 patiënten...
22 november, 2021 - 11:15
Maak met uw proefschrift kans op een mooie geldprijs en een uniek kunstwerk! De Frederik Philipsprijs wordt jaarlijks tijdens de Radiologendagen (19-20 mei 2022) uitgereikt aan degene die in Nederland het beste onderzoek heeft afgerond op het gebied van Klinisch...
22 november, 2021 - 09:00
Zoals ieder jaar is de jonge klaren-enquête verstuurd naar radiologen die de afgelopen vijf jaar hun opleiding hebben afgerond. Het bestuur van de sectie Juniorleden organiseert de enquête en de resultaten worden o.a. gepresenteerd in de jaarlijkse Opleidersvergadering. Het...
17 november, 2021 - 14:00
De commentaarfase voor 12 conceptmodules bij de richtlijn Colorectaal Carcinoom is gestart. U kunt tot en met 23 december 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
16 november, 2021 - 17:00
Ontvangen verzoeken in november tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 14 januari 2022: Radiologische Interventie dag Nederland, Reehorst Ede 17 februari 2022: Symposium Centrale Vaatprothese Infecties, UMCG 11-12 april 2022: Vaatdagen 2022, NH Leeuwenhorst,...
15 november, 2021 - 09:00
Afdelingen radiologie krijgen te maken met een toenemende hoeveelheid kwaliteitsinformatie uit geldende normen en indicatoren, zoals wachttijden, doorlooptijden en stralingsdoses. De commissie kwaliteit overweegt met behulp van SKMS gelden een ‘dashboard kwaliteit’ te...
12 november, 2021 - 07:00
Brede Proef Plaszakken: De uitscheiding van röntgencontrastmiddelen via urine is een flinke belasting voor het watersysteem en de drinkwatervoorziening in Nederland. Het inzetten van plaszakken is een eenvoudige manier om deze urine apart op te vangen en biedt kansen voor...
11 november, 2021 - 17:00
Op 8 november wordt wereldwijd de tiende Internationale Dag van de Radiologie (IDoR2021) gevierd. Op deze datum ontdekte Wilhelm Röntgen in 1895 de röntgenstraling. Dit jaar gaat de aandacht uit naar Interventieradiologie. Interventieradiologie is een dynamisch...
8 november, 2021 - 09:00
De ontdekking van röntgenstralen 125 jaar geleden is de start geweest van de radiologie. Met een symposium in Apeldoorn, de plaats waar Wilhelm Conrad Röntgen zijn jeugd heeft doorgebracht en is getrouwd, werd vrijdag 5 november in het CODA-museum een Röntgen-paviljoen...
5 november, 2021 - 19:00
De call voor het indienen van een onderzoeksaanvraag voor het NVvR Radiologie Research Fonds 2022 is geopend. Dit fonds is opgericht om technisch innovatief onderzoek op het gebied van medische beeldvorming te ondersteunen. Met de subsidie kan promotieonderzoek van een arts...
28 oktober, 2021 - 15:00
ESR heeft een survey over clinical audits van afdelingen interventieradiologie samengesteld, waaraan het bestuur van de NVvR en de sectie Interventieradiologie haar medewerking wil verlenen. Hierbij doen we dan ook de oproep om de vragen in de survey vóór 5 november door ...
27 oktober, 2021 - 11:54
Over 2 weken vindt de Sandwichcursus weer LIVE plaats in de vertrouwde ReeHorst! Met een interessant programma verwelkomen cursusleiders dr. Nils Planken & dr. Hein Stallmann voor Cardiovasculaire radiologie en dr. Arnoud Knoops & dr. Hester van Piggelen - Gietema...
26 oktober, 2021 - 10:00
Graag maken wij u erop attent dat mutaties die invloed kunnen hebben op uw lidmaatschap van de NVvR per 2022, vóór 1 december naar het bureau van de NVvR moeten worden gemaild. Algemene informatie over het lidmaatschap is te vinden op deze website. Mutaties in uw...
25 oktober, 2021 - 09:30
ECR verheugt zich al enkele jaren in een toenemende belangstelling. De editie van volgend jaar, met als thema ‘Building bridges’, lijkt wat dat betreft een hoogtepunt te gaan worden. De Nederlandse president van ESR, prof. dr. Regina Beets-Tan, heeft trots laten weten dat...
21 oktober, 2021 - 15:40