Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

De data van de cursussen Stralingshygiëne 2020 bij Boerhaave Nascholing in Leiden zijn bekend. Het volgen van de cursus Stralingshygiëne is verplicht voor differentianten Nucleaire radiologie en Interventieradiologie. Ook voor 'zittende radiologen' is het mogelijk deze...
19 februari, 2020 - 09:49
De commentaarfase voor de richtlijnmodules van colorectaal carcinoom is gestart. U kunt tot en met 2 april 2020 commentaar leveren op deze richtlijnmodules.
18 februari, 2020 - 15:00
Ontvangen verzoeken in februari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 11-13 juni 2020: voor de 5e keer wordt i.s.m. de cardiologie de hands-on cursus Cardiac MRI in clinical practice gegeven, Medisch Spectrum Twente, Enschede Op verzoek kan een...
14 februari, 2020 - 10:00
In het jaar 2020 is het 175 jaar geleden dat W.C. Röntgen werd geboren, en 125 jaar geleden dat hij de straling ontdekte die naar hem is vernoemd. Hieraan wordt in Apeldoorn speciale aandacht gegeven, immers Willem Röntgen bracht daar een gedeelte van zijn jeugd door. Op de...
13 februari, 2020 - 13:38
De NVvR commissie Wetenschap organiseert een bijeenkomst 'netwerkvorming wetenschap' op donderdag 9 april 2020 (18:00 - 21:00 uur Domus Medica Utrecht).  Het wetenschapsbeleid binnen de radiologie is volop in ontwikkeling. In 2019 is de commissie Wetenschap opgericht met...
11 februari, 2020 - 16:00
De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.
6 februari, 2020 - 09:00
Heel graag nodigen wij u uit voor het indienen van een Case report of Abstract voor de aankomende Radiologendagen op 28 & 29 mei a.s. in Gooiland, Hilversum. Dit kan tot en met zaterdag 14 maart a.s.
31 januari, 2020 - 09:30
In de richtlijn Prostaatcarcinoom wordt de aanbeveling opgenomen om na meting van een verhoogd PSA een MRI prostaat uit te voeren in plaats van een biopsie procedure. Dit is de uitkomst van de herbeoordeling van de module diagnostiek door de multidisciplinaire...
30 januari, 2020 - 07:45
De commentaarfase voor de richtlijn Borstprothesechirurgie is gestart. U kunt tot en met 12 maart 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
22 januari, 2020 - 12:30
De commentaarfase voor 3 conceptmodules van de richtlijn Leptomeningeale metastasen is gestart. U kunt tot en met 19 februari 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
22 januari, 2020 - 12:00
Parallel aan de formulering van de beschikbaarheid van de radioloog in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is de NVvR over de Levelcriteria Traumachirurgie in gesprek gegaan met de NVT (Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie). Deze levelcriteria zijn in het verleden...
22 januari, 2020 - 09:00
De NVNG heeft de NVvR geïnformeerd over een enquête aan alle NVNG-leden om de gevoelens te peilen over de onderlinge samenwerking. Het NVvR-bestuur heeft aan het NVNG-bestuur laten weten de enquête af te raden, ook na inzage in de vragen. Belangrijkste bezwaar zijn de...
21 januari, 2020 - 09:00
Met deze subsidie kan promotieonderzoek van een arts-assistent in opleiding tot radioloog, én lid van de NVvR, gefaciliteerd worden. Dit fonds is opgericht om technisch innovatief onderzoek op het gebied van medische beeldvorming te ondersteunen.  Onderzoeksaanvragen kunnen...
16 januari, 2020 - 10:30
Ontvangen verzoeken in januari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 31 januari 2020: symposium Beeldvorming in de Urologie, Amsterdam UMC, locatie AMC 20 maart 2020: Opmars van Artificiële Intelligentie in de Topzorg, ETZ Elisabeth Tilburg Op verzoek kan een...
15 januari, 2020 - 14:30
Voor NVvR-leden is de 'Informatie van de CvB' voor 2020 beschikbaar met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR-registratierichtlijnen. Daarnaast zijn Registratierichtlijnen Interventieradiologie opgesteld. Alle documenten zijn ook te...
31 december, 2019 - 15:30