Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in augustus tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 31 augustus - 1 september 2017: Current and Future Perspectives in...
14 augustus, 2017 - 00:00
Op 3 augustus is in het NRC Handelsblad een artikel geplaatst over de veranderingen in de arbeidsmarkt voor jonge medisch specialisten: Een tijdelijk contract is nu de norm. Hierin is gebruik gemaakt van cijfers en conclusies uit een artikel in MemoRad 2017-2 (p. 12-15)...
7 augustus, 2017 - 11:00
De European Medicines Agency (EMA) heeft bekend gemaakt dat het gebruik van lineaire gadolinium contrastmiddelen wordt beperkt, op basis van bewijs voor gadolinium afzettingen in de hersenen na MRI-scans. Zie informatie op de EMA-website. Op 24 juli heeft het College ter...
24 juli, 2017 - 16:00
Elke medisch specialist moet - als dit nodig is - de kans krijgen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Het vroeg signaleren van mogelijk verminderd functioneren én het bespreken daarvan is essentieel. De Federatie vindt het van groot belang dat een melding van een...
20 juli, 2017 - 17:05
Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 8 juni 2017 van de FMS is de tekst van het Reglement Geschillenbeslechting aangenomen. Daarmee is een verdere stap gezet in de samenwerking tussen de leden c.q. wetenschappelijke verenigingen (wv'en) binnen de Federatie. Het...
19 juli, 2017 - 11:30
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in juli tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 4 september-2 oktober 2017: Stralingshygiëne voor radiologen/...
14 juli, 2017 - 13:55
Op basis van literatuur en interviews met deskundigen (o.a. nucleair geneeskundigen) heeft het RIVM het gebruik en de productie van radio-isotopen voor medische doeleinden geïnventariseerd. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 400.000 diagnostische verrichtingen...
7 juli, 2017 - 17:00
Vanaf juli 2017 is een zorgverlener verplicht zijn cliënt te informeren en toestemming te vragen voor elektronische gegevensuitwisseling en vanaf 1 juli 2020 een gespecificeerde toestemming per categorie zorgverleners. Dit staat in de Wet cliëntenrechten bij elektronische...
7 juli, 2017 - 10:00
De Examencommissie van de NVvR is op zoek naar een enthousiaste radioloog die zitting wil nemen in de commissie. De Examencommissie heeft tot taak de organisatie van de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) in de opleiding tot radioloog. Commissieleden zijn onder meer...
30 juni, 2017 - 17:00
Sinds 2016 wordt in de IGZ Basisset Indicatoren bij ziekenhuizen uitgevraagd of bij radiologische vasculaire interventies een time-out procedure (TOP) is gevolgd. Klik hier voor de resultaten uit het eerste verslagjaar.  
27 juni, 2017 - 14:36
Op de Algemene Vergadering van 22 juni 2017 is unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de erelegpenning van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie aan de heer dr. A.V. Tielbeek te verlenen. Namens het bestuur willen wij de heer Van Tielbeek van harte...
26 juni, 2017 - 10:35
Op 28 juni gaat een interessante TV-serie van start van Vinger-aan-de-pols-programmamaakster Ria Bremer. Deze serie gaat over wat we met elkaar in Urk doen in het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland, waarvan ook de radiologie deel uitmaakt in de vorm van het Centrum...
26 juni, 2017 - 09:18
Het is belangrijk dat een interventieradioloog voorafgaand aan een procedure controleert of informed consent is verkregen en gedocumenteerd. Tijdens de Algemene Vergadering van 22 juni jl is de Leidraad Informed consent bij radiologische interventies vastgesteld. Eén van de...
23 juni, 2017 - 15:00
De KNMG trekt op basis van de evaluatie van de richtlijn Preventief Medisch Onderzoek de steun in voor deze richtlijn (zie nieuwsbericht KNMG). De kwaliteitscriteria zijn te globaal en bieden onvoldoende bescherming tegen risico’s. Commerciële aanbieders van preventief...
23 juni, 2017 - 14:00
De conceptrichtlijn Urethrastrictoren wordt herzien. Tot 20 augustus kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.
21 juni, 2017 - 16:10