Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Na de Radiologie Ratatouille is het in november weer tijd voor een stand-alone Sandwichcursus, met als thema Abdominale radiologie en Neuroradiologie. De cursusleiders hebben met enthousiasme een prachtig en gevarieerd programma voor u samengesteld. Leest u in dit boekje...
25 september, 2020 - 13:00
De commentaarfase voor de richtlijn niercelcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 9 november 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
24 september, 2020 - 16:30
ZonMw heeft 9 projecten gehonoreerd voor het programma ZE&GG (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik). Dit is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg, bestaande uit zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars,...
24 september, 2020 - 15:00
"Onbegrijpelijk" is een veel gehoorde reactie op de definitieve versie van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19, die op vrijdag 18 september jl. door het ministerie van VWS is gepubliceerd. De radiodiagnostisch laboranten/MBB-ers staan op de lijst Beroepen...
21 september, 2020 - 09:15
Naar aanleiding van vragen in het land, wil het bestuur NVvR haar leden informeren dat zij het verzoek van NVMBR (Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming & Radiotherapie) aan het ministerie van VWS, om ook in aanmerking te komen voor de bonusregeling voor...
10 september, 2020 - 14:30
Het gebruik van PACS-afbeeldingen in online PowerPointpresentaties kan leiden tot datalekken. Zelfs al worden de afbeeldingen in PowerPoint bijgeknipt, kan de metadata van het PACS-beeld worden geïndexeerd door zoekmachines als Google.
9 september, 2020 - 09:37
De commentaarfase voor de richtlijn Antitrombotisch beleid is gestart; zie met name module 1 t.b.v. de interventieradiologie. U kunt tot en met 5 oktober 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
7 september, 2020 - 17:00
Het was fijn elkaar weer te zien in Ede! Het bijwonen van de vele interessante voordrachten, maar ook het bijpraten met collega's, waren in de ruime zaal prima te doen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. De woensdag 2 en vrijdag 4 september waren een mix van...
4 september, 2020 - 11:07
De Radiologie Ratatouille van 2-4 september gaat door. Vanzelfsprekend houden we ons aan de adviezen en richtlijnen rondom COVID-19 en tegelijkertijd vinden we het waardevol en fijn om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Alle geldende maatregelen voor bijeenkomsten op...
28 augustus, 2020 - 08:45
Ontvangen verzoeken in augustus tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 21 september - 9 oktober 2020: RCR Digital Learning Programme, webinars van The Royal College of Radiologists Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze...
26 augustus, 2020 - 15:00
De commentaarfase voor het conceptadviesrapport Postmortem Diagnostiek is gestart. U kunt tot en met 24 september 2020 commentaar leveren op dit adviesrapport.
12 augustus, 2020 - 16:59
Mede dankzij betrokken radiologen, zowel bij het programma Twiin vanuit de NVvR als bij de digitalisering in hun eigen ziekenhuis, hebben 62 van de 73 ziekenhuizen zich tot op heden aangemeld voor uitwisseling van beelden en verslagen via Twiin. Er zijn 17 ziekenhuizen '...
12 augustus, 2020 - 10:00
Vanuit de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 het verzoek om kennisvragen te formuleren gerelateerd aan de zorg rond COVID-19. Kennisvragen kunnen via het inventarisatieformulier tot 27 september ingestuurd worden naar nvvr@radiologen.nl  Binnen de Federatie...
28 juli, 2020 - 16:37
Ontvangen verzoeken in juli tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​  8, 15 en 22 september 2020: AI: Dokteren in de digitale wereld (Webinar drieluik). (Aanmelden tot 31 augustus).   Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze...
21 juli, 2020 - 10:25
De commentaarfase van de LESA Radiologische Diagnostiek is gestart. Dit document is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) o.l.v. dhr. drs. M.H. (Michiel) van Werkum, en beschrijft landelijke...
14 juli, 2020 - 17:00