Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

De prioriteringsbijeenkomst kennisagenda radiologie: dé gelegenheid om mee te denken over de toekomst van wetenschappelijk onderzoek binnen de radiologie!
24 april, 2017 - 16:30
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
24 april, 2017 - 16:06
Tot en met 18 mei 2017 kunt u op de conceptrichtlijn Necrotiserende weke delen infectie commentaar leveren. U kunt het commentaar per e-mail aanleveren aan de NVvR via bijgevoegde commentarenformulier. Namens de NVvR heeft dhr. P.A.C. van Rijn zitting in deze...
18 april, 2017 - 12:29
Op donderdag 13 april jl. heeft de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) plaatsgevonden voor alle arts-assistenten in opleiding tot radioloog in de Digitale Toetszaal (DigiTenT) van de VU in Amsterdam. In totaal hebben 349 AIOS aan de VGT deelgenomen. Op dezelfde dag is naar...
14 april, 2017 - 08:30
Momenteel vindt over intra-arteriële behandeling (IAT) door de NVN en NVvR met vertegenwoordiging uit de besturen overleg plaats bij het Zorginstituut Nederland. Dit gebeurt samen met alle zogeheten ‘stakeholders’: de patiëntenorganisaties (Hart & Vaat groep,...
4 april, 2017 - 10:00
Dit jaar weer een 2-daags programma met gerenommeerde gastsprekers zoals inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg Ronnie van Diemen-Steenvoorde (IGZ), Patrick van Veen (gedragsbioloog), Philip Idenburg (trendwatcher) en Menno de Bree (medische ethiek & filosofie)....
31 maart, 2017 - 10:00
Over de opkomst en effecten van mini-echoapparatuur geeft radioloog Julien Puylaert zijn visie in een artikel in Medisch Contact van 30 maart 2017. Wat betekent dit voor de echografische expertise en wat voor de radioloog?
30 maart, 2017 - 15:00
Op maandag 27 maart is dr. Gé Hoffland, radioloog in VieCuri, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
27 maart, 2017 - 18:00
In maart is in een aantal media aandacht besteed aan de nieuwe routing in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Vanaf 1 juli a.s. zullen vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag rechtstreeks naar de afdeling radiologie worden verwezen in plaats van naar de mammapoli. Het RIVM heeft...
27 maart, 2017 - 17:00
Op 25 maart jl. vond de KNMG Carrièrebeurs plaats, waar medisch specialistische vervolgopleidingen zich kunnen presenteren aan geneeskunde studenten. Met een dubbele stand waren radiologie en nucleaire geneeskunde hierbij prominent aanwezig.
25 maart, 2017 - 16:00
De werkgroep heeft het ontvangen commentaar uit de commentaarronde verwerkt tot een definitieve richtlijn. Omdat er recent nieuwe relevante literatuur is verschenen die de aanbevelingen in deze richtlijn verder kunnen aanscherpen of veranderen, wordt overwogen om de...
24 maart, 2017 - 09:00
Tot en met 18 mei kan commentaar worden geleverd op de conceptrichtlijn Necrotiserende weke delen infectie.
23 maart, 2017 - 13:00
De NVvR werkgroep Kennisagenda Radiologie zal een prioriteringsbijeenkomst kennishiaten radiologie organiseren in de Domus Medica te Utrecht. Omdat maandag 27 maart 2017 een minder geschikte datum bleek te zijn, wordt deze momenteel herpland. Meer informatie volgt....
17 maart, 2017 - 12:00
De MR CLEAN studie, een gezamenlijk onderzoek van neurologen en radiologen naar intra-arteriële behandeling van het acute herseninfarct, is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).
15 maart, 2017 - 09:00
Op 10 maart jl. heeft de commissie PRAC van de European Medicines Agency (EMA) advies uitgebracht om 4 lineaire gadolinium contrastmiddelen uit de markt te halen, op basis van bewijs voor gadolinium afzettingen in de hersenen na MRI scans.
13 maart, 2017 - 12:00