Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

In de collectie van het Teylers Museum in Haarlem is een set van de oudste röntgenfoto's uit 1895 teruggevonden. Wilhelm Röntgen maakte deze foto's, o.a. van de hand van zijn vrouw, en stuurde ze met zijn publicatie over 'X-stralen' naar collega-natuurkundigen waaronder...
16 juni, 2019 - 08:00
De vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten heeft drie genomineerden geselecteerd uit 21 inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen. De AMACING studie is één van de kanshebbers. Dit onderzoek van cardiologen, internisten en...
11 juni, 2019 - 12:12
In verband met een groot aantal wijzigingen naar aanleiding van de eerste commentaarronde komt module 1 uit de richtlijn Acute Wervelletsels voor de tweede keer in de commentaarfase. U kunt tot en met 28 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
28 mei, 2019 - 13:00
Eind juni staat er weer een mooie Sandwichcursus op het programma, georganiseerd door de secties Abdominale Radiologie en Kinderradiologie.
28 mei, 2019 - 09:00
'Contrasten in de Radiologie' keerden regelmatig terug in het programma van de Radiologendagen (16-17 mei 2019) in Gooiland Hilversum, en waren wellicht ook gespreksonderwerp bij de koffie. Naast inhoudelijke bijdragen op het gebied van radiologie, zoals verslaglegging in...
20 mei, 2019 - 12:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn niet-kleincellig longcarcinoom modules set 1 is gestart. U kunt tot en met 25 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
15 mei, 2019 - 09:00
In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is de afspraak gemaakt te komen tot een 'versnellingsagenda’ onder het motto Juiste Zorg op de Juiste Plek. FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie hebben voor vier aandoeningen een...
13 mei, 2019 - 09:00
Op initiatief van de NVvR is, onder voorzitterschap van dhr. A.J. van der Molen, de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 'Veilig Gebruik van Contrastmiddelen – deel 2' ontwikkeld. Namens de NVvR zijn ook betrokken dhr. R.W.F. Geenen, dhr. T. Leiner, mevr. H.M. Dekker en mevr...
7 mei, 2019 - 14:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers is gestart. U kunt tot en met 24 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
6 mei, 2019 - 15:00
Kunnen we niet meer zonder artificial intelligence (AI)? Wat vinden aios, fellows en radiologen ervan? En wat weten we eigenlijk van AI? Neem deel aan the International Survey on Artificial Intelligence in Radiology via http://airadiologysurvey.com en maak kans op een boek...
6 mei, 2019 - 15:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in mei tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 16-18 oktober: ECPR 2019 in Utrecht31 o​ktober-2 november: Virtual...
1 mei, 2019 - 12:15
De NVIR heeft de eerste Ziedses des Plantes-Philipsprijs uitgereikt voor innovatief onderzoek in de interventieradiologie. Dit gebeurde tijdens de European Conference on Interventional Oncology (ECIO), die dit jaar van 8 t/m 11 april in Amsterdam plaatsvond. De prijs voor...
26 april, 2019 - 08:30
De commentaarfase van de conceptrichtlijn gebruik MRI bij patiënten met implantaten is gestart. U kunt tot en met 12 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
23 april, 2019 - 16:20
De commentaarfase van de conceptmodule Oligometastasen en de conceptmodule PSMA PET/ CT voor de richtlijn Prostaatcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 22 mei 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
23 april, 2019 - 16:00
De norm voor beschikbaarheid van de radioloog bij een geopende SEH, zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van de NVvR van 25 mei 2018, is overgenomen in de definitieve versie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit Kwaliteitskader is op 19 april 2019 aangeboden...
19 april, 2019 - 15:45