Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in februari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 9-10 april 2018: Vaatdagen 2018 in NH Leeuwenhorst te ...
14 februari, 2018 - 00:00
Met instemming van de Algemene Vergadering (AV) is op 8 februari jl. een intentieverklaring ondertekend tussen de NVvR en VZVZ, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Doel is implementatie van een korte termijn oplossing voor de uitwisseling van...
12 februari, 2018 - 17:00
Per 6 februari 2018 wordt de nieuwe stralingswetgeving van kracht in de vorm van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), een drietal regelingen en een verordening. Zie Straling onder Praktijk elders op de website voor links naar deze documenten en...
2 februari, 2018 - 11:00
Het Leading the Change Programma van Zorgverzekeraars Nederland financiert zorgevaluatieprojecten die gaan over doelmatigheidsvragen die opgenomen zijn in de kennis/wetenschapsagenda van een wetenschappelijke vereniging aangesloten bij de FMS. Een zorgevaluatieproject...
29 januari, 2018 - 15:00
De deadline voor het indienen van de abstracts is 18 februari. Meer informatie over het programma van de Radiologendagen op 24 en 25 mei vindt u op de website.
26 januari, 2018 - 11:34
Van 6 t/m 9 februari 2018 vindt wederom een Sandwichcurusus (SWC) plaats met een bijzonder gevarieerd programma, internationale sprekers en ruim keus aan workshops voor zowel de ervaren collega als de minder ervaren deelnemers.
23 januari, 2018 - 14:00
Het LNAZ heeft op 12 januari jl. mede namens andere partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, V&VN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland.
19 januari, 2018 - 09:00
Op woensdag 21 maart 2018 organiseert de Onderwijscommissie van de NVNG de eerste onderwijsdag voor differentianten Nucleaire geneeskunde. Het onderwerp is Radiofarmacie. Dit onderwijs is bedoeld (en aanbevolen) voor alle differentianten die zich ten tijde van de cursusdag...
16 januari, 2018 - 12:34
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in januari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 26 januari 2018: Symposium Beeldvorming in de Urologie in het...
14 januari, 2018 - 00:00
Het advies van medio 2017 van de European Medicines Agency (EMA) over gadolinium contrastmiddelen is door de Europese Commissie bekrachtigd. Het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) heeft op basis daarvan besloten uit voorzorg het gebruik van gadolinium...
10 januari, 2018 - 12:00
Vanaf 10 januari is het bureau van de NVvR bereikbaar op het nieuwe telefoonnummer (088) 110 25 25. Het bureau verhuist naar de Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht, en komt daar op de 5e etage met andere wetenschappelijke verenigingen, de FMS en LAD.
4 januari, 2018 - 15:00
Een snelle opeenvolging van foto’s in CINE mode is een mooie techniek in de angiografie of bij slikopnamen van de hals, maar kan bij toepassing in het abdomen verschijnselen van een eerstegraads verbranding veroorzaken. Het gaat om het herhaald optreden van een zeer hoge...
29 december, 2017 - 09:00
Op de NVvR-website vindt u 'Informatie van de CvB' voor 2018 (onder Praktijk → DBC / DOT / bekostiging) met daarin o.a. informatie over nieuwe zorgactiviteiten, onterechte toepassing van regels voor eerstelijnsdiagnostiek op tweedelijnszorg en uitvalproblemen bij...
28 december, 2017 - 17:00
Inschrijvingen tot en met 31 december 2017 maken nog gebruik van het lage tarief! De Sandwichcursus vindt plaats van 6 tot en met 9 februari 2018 in de Reehorst te Ede. De SWC Cardiovasculaire radiologie over nieuwe technische ontwikkelingen en innovaties in (niet-invasieve...
27 december, 2017 - 11:30
De contributiefacturen worden begin januari verzonden. Indien u half januari geen of een onjuiste factuur ontvangen heeft, wilt u het bureau dan even een berichtje sturen? Anders ontvangt u wellicht onnodig een betalingsherinnering. Wist u dat u ook een machtiging kunt...
21 december, 2017 - 09:35