Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

De commentaarfase van de conceptrichtlijn gebruik MRI bij patiënten met implantaten is gestart. U kunt tot en met 12 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
23 april, 2019 - 16:20
De commentaarfase van de conceptmodule Oligometastasen en de conceptmodule PSMA PET/ CT voor de richtlijn Prostaatcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 22 mei 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
23 april, 2019 - 16:00
De norm voor beschikbaarheid van de radioloog bij een geopende SEH, zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van de NVvR van 25 mei 2018, is overgenomen in de definitieve versie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit Kwaliteitskader is op 19 april 2019 aangeboden...
19 april, 2019 - 15:45
Ontzet en verdrietig heeft het bestuur van de NVvR vernomen dat Peter Ophof (radioloog Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht) afgelopen donderdag plotseling is overleden. Peter is binnen de NVvR erg actief geweest, o.a. in de commissie Kwaliteitsvisitatie en de Commissie...
19 april, 2019 - 08:49
Heeft u verbeterpunten of knelpunten bij het aanvraagbeleid en uitvoering van beeldvormende diagnostiek voor de eerstelijn? U wordt uitgenodigd deze bij ons kenbaar te maken in het kader van een nieuw SKMS project “Landelijke samenwerkingsafspraken voor beeldvormende...
18 april, 2019 - 17:30
Vanaf 12 uur vond op maandag 15 april 2019 de digitale, halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) plaats bij de VU in Amsterdam. In totaal 344 arts-assistenten-in-opleiding tot radioloog maakten 180 vragen. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de zaal zal de volgende VGT op...
15 april, 2019 - 15:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 20-22 juni: Cardiac MRI course, Medisch Spectrum Twente (Koningszaal...
15 april, 2019 - 12:00
Tijdens het Nationaal Coassistenten Congres op zaterdag 6 april jl. hebben enkele honderden coassistenten kennis kunnen maken met de mooie en interessante aspecten van het vak radiologie. Dankzij een aantal enthousiaste arts-assistenten in opleiding tot radioloog/nucleair ...
12 april, 2019 - 12:00
In 2017 is het SKMS project ‘Ontwikkeling van een kwaliteitsregistratie voor thermale ablatie bij patiënten met niet-resectabele colorectale levermetastasen’ gestart. Dit project komt voort uit de erkenning van het Zorginstituut Nederland van thermale ablaties als effectief...
11 april, 2019 - 16:16
De commentaarfase van de drie modules uit de richtlijn Kleincellig longcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 4 juni 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
11 april, 2019 - 13:59
Naar aanleiding van de meta-analyse studie van Katsanos et al, gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association, 2018;7 is de veiligheid van het gebruik van Paclitaxel gecoate ballonnen of Paclitaxel afgevende stents bij Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) ter...
9 april, 2019 - 08:30
De commentaarfase van twee conceptmodules van de richtlijn Gliomen is gestart. U kunt tot en met 28 mei 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
5 april, 2019 - 10:25
In een nieuw kwaliteitsproject werkt de NVvR samen met de NHG aan landelijke samenwerkingsafspraken voor de inzet van beeldvormende diagnostiek in de eerstelijn. Doelstelling is een doelmatiger gebruik van radiologie door de juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te...
29 maart, 2019 - 08:30
Over 7 4 weken vinden in 't Gooiland Hilversum de Radiologendagen plaats, met als thema ‘Contrasten in de Radiologie’. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook dit jaar bieden we weer een programma met interessante sprekers, refresher courses en wetenschappelijke...
28 maart, 2019 - 14:00
Het voorstel voor een landelijk mammadossier waarbij de systemen voor borstkankerscreening zijn gekoppeld met de EPD's in de ziekenhuizen en via een gestandaardiseerde gegevensset uitwisselen, staat op de concept roadmap van prioriteiten van het ministerie van VWS. Deze...
28 maart, 2019 - 10:45