Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Op de Algemene Vergadering van 22 juni 2017 is unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de erelegpenning van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie aan de heer dr. A.V. Tielbeek te verlenen. Namens het bestuur willen wij de heer Van Tielbeek van harte...
26 juni, 2017 - 10:35
Op 28 juni gaat een interessante TV-serie van start van Vinger-aan-de-pols-programmamaakster Ria Bremer. Deze serie gaat over wat we met elkaar in Urk doen in het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland, waarvan ook de radiologie deel uitmaakt in de vorm van het Centrum...
26 juni, 2017 - 09:18
Het is belangrijk dat een interventieradioloog voorafgaand aan een procedure controleert of informed consent is verkregen en gedocumenteerd. Tijdens de AV van 22 juni jl is de Leidraad Informed consent bij radiologische interventies vastgesteld. Eén van de aanbevelingen is...
23 juni, 2017 - 15:00
De KNMG trekt op basis van de evaluatie van de richtlijn Preventief Medisch Onderzoek de steun in voor deze richtlijn (zie nieuwsbericht KNMG). De kwaliteitscriteria zijn te globaal en bieden onvoldoende bescherming tegen risico’s. Commerciële aanbieders van preventief...
23 juni, 2017 - 14:00
De conceptrichtlijn Urethrastrictoren wordt herzien. Tot 20 augustus kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.
21 juni, 2017 - 16:10
Tijdens de Sandwichcursus juni 2017 is de Bart Wiarda prijs uitgereikt aan de sprekers met de beste evaluaties van hun parallelsessie in 2016. Birgitta Velthuis (SWC Neuroradiologie) ontving de prijs als ervaren radioloog en gaf een korte presentatie over de relatie tussen...
20 juni, 2017 - 14:00
Er kan weer meegedongen worden naar de Jan Hendriks prijs! Deze prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Jan Hendriks, de grondlegger van de borstkankerscreening in Nederland. De prijs zal worden toegekend aan de eerste auteur van een gepubliceerd of voor publicatie...
20 juni, 2017 - 12:33
Op 1 juni jl. is de Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct opgenomen in het register van het Zorginstituut en de minister van VWS is hierover per brief d.d. 2 juni 2017 geïnformeerd. De afgelopen maanden hebben de NVN en NVvR in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen...
19 juni, 2017 - 11:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. - 1 en 2 september 2017: 26ste Late Summer CT & MRI course - Neuroradiology in Maastricht - 9-11 oktober 2017: Boerhaave cursus: multidisciplinary...
19 juni, 2017 - 09:36
Op 7 juni jl vond in de Domus Medica de prioriteringsbijeenkomst van kennishiaten plaats, in het kader van de ontwikkeling van een kennisagenda radiologie. In twee discussierondes werden 203 kennishiaten uit de verschillende aandachtsgebieden succesvol teruggebracht tot 34...
15 juni, 2017 - 17:56
The SPCCT E-U funded Horizon 2020 project aims to develop a new imaging technology with high spatial resolution: Spectral Photon Counting CT.  The team of the Erasmus University Rotterdam analyses the cost-effectiveness and intends to assess the current practice of...
14 juni, 2017 - 13:21
Prof. dr. J.Th. Wilmink is benoemd tot Honorary member van de ESNR (European Society of Neuroradiology). Een geweldige eer waarmee we hem van harte feliciteren! De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de ESNR annual meeting in Malmö van 13 tot en met 17 september van dit...
7 juni, 2017 - 09:00
De Breast Clinic, een speciale afdeling binnen het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ), geeft vrouwen binnen een uur de uitslag van hun borstfoto in het kader van onderzoek op borstkanker. De radioloog beoordeelt de foto’s direct zelf en vrouwen hoeven daarvoor niet eerst...
6 juni, 2017 - 22:00
De conceptrichtlijn Borstkanker wordt herzien. Tot 1 juli kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.
2 juni, 2017 - 09:47
De uitslagen van de Voortgangstoets (VGT) voorjaar 2017 zijn deze week aan de AIOS en opleiders verstuurd. Per abuis staat in de uitslag de datum 12 april vermeld, terwijl dit 13 april had moeten zijn. Dit heeft echter geen gevolgen voor de uitslag en in de centrale...
2 juni, 2017 - 09:00