Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Vanuit de Green Deal Duurzame Zorg is duurzaamheid een actueel thema binnen de gezondheidszorg geworden. Ook binnen de radiologie zijn initiatieven rondom duurzaamheid opgezet. Te denken valt aan activiteiten rondom afvalscheiding, besparing van contrastmiddelen en...
16 september, 2021 - 12:00
De ECR 2022 zal een Nederlands tintje krijgen, niet alleen door het voorzitterschap van Regina Beets-Tan, maar ook zal er een sessie ‘ESR meets the Netherlands’ worden georganiseerd. Het thema van ECR 2022 is ‘building bridges’. Dit willen we niet alleen zichtbaar maken...
16 september, 2021 - 09:44
De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Vaattoegang voor hemodialyse is gestart. U kunt tot en met 25 oktober 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
15 september, 2021 - 12:15
Met de beweging Juiste zorg op de juiste plek willen de partners van het Hoofdlijnenakkoord (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, VWS, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en de Federatie) de zorg herorganiseren door: - het voorkomen van (duurdere) zorg;  - het verplaatsen van...
8 september, 2021 - 16:00
Ontvangen verzoeken in september tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 8 oktober 2021: Radiologische beeldvorming bij acuut herseninfarct, LUMC Boerhaave Nascholing Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden...
2 september, 2021 - 14:47
De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen uit aan jonge kankeronderzoekers. Voor vergoeding komen in aanmerking reis- en verblijfkosten voor werkbezoeken aan het buitenland. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, de eerstvolgende ronde heeft als deadline 24 september 2021...
30 augustus, 2021 - 13:41
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. Eerder was besloten tot een 20%-regeling vanwege COVID-19, die in de vorm van 40 punten werden...
20 augustus, 2021 - 10:20
Van 9 tot en met 11 november 2021 vindt de Sandwichcursus Cardiovasculaire Radiologie & Thoraxradiologie weer fysiek plaats in de ReeHorst te Ede. De cursusleiders van beide secties hebben er een inhoudelijk mooi en gevarieerd programma van gemaakt. Klikt u hier voor...
17 augustus, 2021 - 08:54
Op 31 augustus worden de actuele ledengegevens van de gewone leden en de juniorleden van de NVvR uitgewisseld met de European Society for Radiology (ESR). Het lidmaatschap van ESR loopt weliswaar per kalenderjaar, maar ESR heeft als peildatum 31 augustus voor de beoordeling...
6 augustus, 2021 - 10:00
Subsidieregeling veelbelovende zorg Er is een nieuwe ronde gestart van de Subsidieregeling veelbelovende zorg (uitgevoerd door het Zorginstituut i.s.m. ZonMw). Het doel van deze subsidieregeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende...
29 juli, 2021 - 15:00
Tijdens de ledenvergadering van 17 juni 2021 is formeel de 14e sectie van onze vereniging opgericht: de sectie Historie. Het doel van deze sectie is om de geschiedenis van de radiologie te bestuderen en onder de aandacht van de leden te brengen. 
26 juli, 2021 - 10:00
Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie over zestien radiologische situaties. De teksten zijn gebaseerd op medisch-specialistische richtlijnen. De nieuwe teksten voorzien in de behoefte van patiënten aan meer informatie over radiologische onderzoeken. Er wordt kort,...
22 juli, 2021 - 14:00
Volgend op de gewaardeerde presentatie van dhr. drs. S.C. (Steven) van Bokhoven tijdens de Radiologendagen zijn de handvatten, tips en trucs voor thuiswerken voor radiologen nu op onze website gepubliceerd. 
21 juli, 2021 - 15:00
De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Diagnostiek en behandeling van het mesothelioom is gestart. U kunt tot en met 6 september 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
20 juli, 2021 - 14:00
De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Primaire spontane pneumothorax is gestart. U kunt tot en met 12 augustus 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
30 juni, 2021 - 14:32