Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

De commentaarfase voor de module Diagnostiek bij stabiele angina pectoris zonder bekend coronairlijden is gestart. U kunt tot en met 31 mei 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
20 april, 2021 - 12:09
Geen DVD's meer versturen, maar alle ziekenhuizen die elkaar via één landelijke voorziening kunnen bereiken voor de verzending en ontvangst van radiologische beelden en verslagen. Een mijlpaal die bijna is bereikt en op 15 april is gevierd met een online bijeenkomst Twiin...
15 april, 2021 - 16:45
Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 20 april 2021: Datagerichte toepassingen van AI, NVKF 12 mei 14:30-16:30 - bijscholing laterale lymfeklieren door prof. Beets-Tan en dr. Horsthuis. Stuur een e-mail voor meer informatie. 25...
1 april, 2021 - 12:00
De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Unicompartimentele artrose knie is gestart. U kunt tot en met 13 mei 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
29 maart, 2021 - 12:02
Over heel 2020 is de totale productie van de afdelingen radiologie 7% lager uitgekomen dan in 2019. Dit blijkt uit cijfers van de 55 algemene ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Logex-benchmark. Van deze daling wordt bijna de helft verklaard door minder aangevraagde...
24 maart, 2021 - 08:40
Het NVvR bestuur heeft de FMS gevraagd de vaccinatiestrategie opnieuw onder de aandacht te brengen bij VWS. Daarbij is nogmaals het belang benadrukt van snelle vaccinatie van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen, die dagelijks aan veel verschillende patiënten binnen 1,5 meter...
23 maart, 2021 - 16:45
Radiologendagen 2021, 20 & 21 mei online vanuit Gooiland Hilversum. Sinds ruim een jaar hebben we het steeds met elkaar over het nieuwe normaal, deels zijn we er allemaal al wel aan gewend, maar wat willen we graag terug naar een samenleving zonder afstand. Met andere...
18 maart, 2021 - 14:00
De eerste CT van een patiënt werd gemaakt op 4 oktober 1971. We vieren dit jaar dus dat CT 50 jaar bestaat. De Historische Commissie besteedt op haar website aandacht aan de historie van de CT-scan en belicht in een mooi overzicht de opeenvolgende CT-generaties. Daarnaast...
11 maart, 2021 - 10:47
De commentaarfase voor de richtlijn distale radiusfracturen is gestart. U kunt tot en met 8 april 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
9 maart, 2021 - 17:00
De International Society of Radiology, een ngo die is gerelateerd aan de WHO, heeft vacante posities in de Onderwijscommissie en de Commissie Communicatiestrategie van ISR. Reactie is mogelijk tot eind maart 2021. Uit het bericht van ISR: "The ISR is seeking early career...
2 maart, 2021 - 14:34
De commissie kwaliteit nodigt u uit om uw reactie te geven op de concept-leidraad radiologische verslaglegging. De leidraad geeft adviezen over de vorm en inhoud van een radiologisch verslag en is gebaseerd op een bestaande handreiking van de ESR. Standaardisatie en...
2 maart, 2021 - 13:23
In juli 2020 is de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten gestart met de ontwikkeling van een landelijke COVID-kennisagenda over medisch specialistische zorg. En met succes: de multidisciplinaire COVID-kennisagenda is op 21...
1 maart, 2021 - 15:57
We zijn blij hier te kunnen melden dat Prof.dr. Marion Smits een prijs heeft gewonnen voor meest invloedrijke onderzoeker in de radiologie in Europa, en juniorlid dr. Merel Huisman een prijs als Europese 'rising star'. De NVvR is er trots op dat de activiteiten van twee van...
25 februari, 2021 - 10:45
Graag brengen wij u op de hoogte van een nieuwe subsidiemogelijkheid. Het gaat om de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Subsidieregeling Veelbelovende Zorg: Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel...
17 februari, 2021 - 09:47
De commentaarfase voor de richtlijnmodules hoofd-halstumoren is gestart. U kunt tot en met 8 april 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
16 februari, 2021 - 13:51