Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

De commentaarfase voor de conceptmodules van de richtlijn dementie is gestart. U kunt tot en met 13 augustus 2020 commentaar leveren op deze modules.
1 juli, 2020 - 15:30
Het organiserend comité Radiologendagen en de commissie Sandwichcursus hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een mooi programma voor de gecombineerde cursus van 2 tot en met 4 september, Radiologie Ratatouille. Deze RD/SWC de luxe - limited edition zal plaatsvinden...
26 juni, 2020 - 11:00
Niet langer gebruik maken van een dvd voor het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen. Dat is het doel van DVDexit, onderdeel van het programma Twiin, waar de NVvR vanaf het begin bij betrokken is. Als alle ziekenhuizen zich uiterlijk 31 juli hebben aangemeld...
25 juni, 2020 - 17:30
Naast de ‘tussentijdse’ QuickScan biedt de NVvR aan haar leden ook een ‘tussentijdse’ TOM (Team Ontwikkel Meter) aan. Deze is kosteloos aan te vragen (via digitaal systeem Compusense) via het bureau van de NVvR (nvvr@radiologen.nl). De Commissie Kwaliteitsvisitatie beveelt...
24 juni, 2020 - 13:06
Op woensdag 28 oktober a.s. van 16 tot 20 uur organiseert de Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) een bijeenkomst over de LOGEX benchmark voor NVvR-leden. In veel algemene ziekenhuizen wordt deze benchmark door het MSB gebruikt voor de verdeling van formatie en/of...
24 juni, 2020 - 09:30
Het NKI/AVL heeft, met financiering uit SKMS gelden, o.l.v. mw. dr. D.M.J. (Doenja) Lambregts een handleiding en teaching syllabus ontwikkeld voor MRI diagnostiek bij rectumcarcinomen t.b.v. de Watch-and-Wait (W&W) behandeling. Dit document biedt een praktische...
23 juni, 2020 - 14:00
Op donderdag 18 juni jl. heeft een eerste digitale Algemene Vergadering van de NVvR plaatsgevonden. De NVvR maakt hierbij gebruik van een tijdelijke noodwet "Digitale besluitvorming i.h.k.v. COVID-19", die het mogelijk maakt om als vereniging niet via een fysieke, maar via...
23 juni, 2020 - 13:00
Een onderzoek naar een veelbelovende, nieuwe techniek die ertoe kan leiden dat minder patiënten met pijn op de borst hartkatheterisatie hoeven te ondergaan, ontvangt een subsidie van € 658.926 uit de regeling Veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw. De...
22 juni, 2020 - 16:00
Artificial Intelligence (AI) is niet meer weg te denken uit de radiologie en zal met een goede integratie in de workflow van de radioloog veel nieuwe mogelijkheden bieden voor de toekomst. Om kennis op te doen is een lijst AI resources met boeken, artikelen en websites...
22 juni, 2020 - 14:45
Met een vijftiende mailing van het Netwerk COVID-19 is een periode van drie maanden van kennis en ervaringen delen afgesloten. In deze mailing wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken. Omdat mogelijk ook andere NVvR-leden, die geen lid zijn van het netwerk,...
16 juni, 2020 - 09:00
Sinds 2013 kan een herbeoordeling/second opinion van onderzoeken van elders worden geregistreerd met de NZa-zorgactiviteitcode 089879 Beoordeling onderzoek voor derden. Onlangs is door de NZa bevestigd dat dit zowel een herbeoordeling op aanvraag van een externe medisch...
12 juni, 2020 - 10:30
De eerste webinar op dinsdag 26 mei was een groot succes. Meer dan 350 NVvR-leden hebben gekeken en geluisterd naar prof.dr. Witte Hoogendijk, die de tip gaf om af en toe te leven als een beest, en prof.dr. Mathias Prokop, die een overzicht bood van de afgelopen maanden...
28 mei, 2020 - 15:00
In de Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege COVID-19 van het FMS-Expertiseteam Infectiepreventie zijn risicovolle handelingen gedefinieerd, waarbij het advies is een chirurgisch masker II of IIR en bril of face-shield te dragen bij...
13 mei, 2020 - 15:20
De Commissie Onderwijs en het bestuur van de NVvR willen e-learning modules gaan ontwikkelen; te starten met 'Risico’s contrastmiddelen'. Ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten is mogelijk. Wij zijn op zoek naar mensen: - met affiniteit en interesse in moderne...
11 mei, 2020 - 13:50
ZonMw heeft de subsidieoproep voor twee aandachtsgebieden ('Voorspellende diagnostiek en behandeling' en 'Zorg en preventie') binnen het COVID-19 Programma opengesteld. Onderzoeksgroepen kunnen voorstellen indienen voor onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen...
4 mei, 2020 - 12:00