Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Met deze subsidie kan promotieonderzoek van een arts-assistent in opleiding tot radioloog, én lid van de NVvR, gefaciliteerd worden. Dit fonds is opgericht om technisch innovatief onderzoek op het gebied van medische beeldvorming te ondersteunen.  Onderzoeksaanvragen kunnen...
16 januari, 2020 - 10:30
Ontvangen verzoeken in januari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 31 januari 2020: symposium Beeldvorming in de Urologie, Amsterdam UMC, locatie AMC Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn: 1. De...
8 januari, 2020 - 14:30
Voor NVvR-leden is de 'Informatie van de CvB' voor 2020 beschikbaar met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR-registratierichtlijnen. Daarnaast zijn Registratierichtlijnen Interventieradiologie opgesteld. Alle documenten zijn ook te...
31 december, 2019 - 15:30
De commentaarfase voor de richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is gestart. U kunt tot en met 13 februari 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
23 december, 2019 - 17:30
De commentaarfase voor de richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom modules set 2 is gestart. U kunt tot en met 21 januari 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
23 december, 2019 - 17:00
Lees alles over het thema van de Radiologendagen 'Radiology in the Blue Zone, voor een lang en gezond (werkend) leven' in de MemoRad die binnenkort wordt bezorgd. In een interview van de voorzitter van de organisatie Radiologendagen, Adrienne van Randen, met Rosanne...
19 december, 2019 - 18:00
Het nieuwe jaar beginnen we goed met een mooie Sandwichcursus begin februari. De secties Thoraxradiologie en Cardiovasculaire radiologie hebben een gevarieerd en sterk inhoudelijk programma samengesteld en zij nodigen u van harte uit om deze 'Cardiothoracale' cursus in Ede...
19 december, 2019 - 13:15
De contributiefacturen worden begin januari verzonden. Indien u half januari geen of een onjuiste factuur ontvangen heeft, wilt u het bureau dan even een berichtje sturen? Anders ontvangt u wellicht onnodig een betalingsherinnering. Wist u dat u ook een machtiging kunt...
19 december, 2019 - 09:45
In het NVvR-bestuur ontstaat in 2020 een vacature voor de portefeuille Kwaliteit vanwege het einde van de zittingstermijn van het huidige bestuurslid. Er wordt gezocht naar een opvolger met belangstelling voor de diverse aspecten van kwaliteit en kwaliteitsbeleid van de...
19 december, 2019 - 08:45
In 2020 start een nieuw SKMS project waarin uniforme kwaliteitsnormen zullen worden opgesteld voor veelvoorkomende radiologische interventies. Deze normen richten zich op randvoorwaarden, zoals inzetbaarheid van personeel, benodigde faciliteiten en materialen, eisen aan...
17 december, 2019 - 13:30
In 2020 start een nieuw SKMS project waarin uniforme protocollen voor beeld en verslag van coronaire CT-scans worden ontwikkeld. Beeldvorming van coronair arteriën met CT is in opkomst en wordt steeds vaker als diagnostische test van eerste keuze ingezet bij pijn op de...
17 december, 2019 - 13:30
Ontvangen verzoeken in december tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 4-6 maart 2020: Pituitary And Skull Base Symposium, UMCG, Groningen 3 april 2020: MRI Crohn case-based Workshop, Amsterdam UMC, locatie AMC 6 en 7 april 2020: Vaatdagen, NH Conference...
17 december, 2019 - 08:00
Maak met uw proefschrift kans op € 7.500,- en een uniek kunstwerk!
10 december, 2019 - 15:00
De Stichting Röntgen Apeldoorn (SRA) zal in 2020 aandacht besteden aan het feit dat het 175 jaar geleden is dat Wilhelm Conrad Röntgen werd geboren. Bovendien is het dan 125 jaar geleden dat hij de röntgenstraling ontdekte. W.C. Röntgen groeide van 1848 tot 1862 op in...
10 december, 2019 - 09:00
Regelgeving vanuit het ministerie van VWS verplicht zorgverleners om traceerbaarheidsgegevens over implantaten aan te leveren aan een Landelijk Implantaten Register (LIR). De wettelijke eisen t.a.v. van het LIR zijn op 1-1-2019 ingegaan (transitieperiode), vanaf 1-1-2020...
3 december, 2019 - 11:00