Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Deze week is versneld gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen in COVID en acute zorg. Omdat de radiodiagnostisch laboranten (op de SEH, aan het bed, bij de CT) ook in de frontlinie staan en ze als gespecialiseerde zorgmedewerker schaars zijn en niet...
8 januari, 2021 - 13:30
Voor NVvR-leden is de Informatie van de CvB voor 2021 beschikbaar met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR-registratierichtlijnen. Alle documenten zijn ook te vinden op de website onder Praktijk → DBC / DOT / bekostiging.
28 december, 2020 - 11:30
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft de 5-jaarlijkse gouden Winklermedaille toegekend aan de onderzoeksgroep MR CLEAN, die bestaat uit drie neurologen en drie radiologen. Ze ontvangen deze prijs voor hun onderzoek naar de endovasculaire behandeling van...
21 december, 2020 - 13:30
Afgelopen maanden is een start gemaakt met een werkdocument Strategische visie NVvR 2021-2030. Op basis van overleg binnen bestuur, tussen bestuur en secties, vanuit het bureau en met input uit de Algemene Vergadering d.d. 12 november jl. is de huidige versie tot stand...
18 december, 2020 - 09:00
De Commissie Kwaliteit is op zoek naar nieuwe gezichten. Wegens het aflopen van zittingstermijnen gaan enkele leden ons per 2021 verlaten.
17 december, 2020 - 20:45
De commentaarfase voor de richtlijnmodules Endometriumcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 20 januari 2021 commentaar leveren op deze richtlijnmodules.  
17 december, 2020 - 10:03
De contributiefacturen worden begin januari verzonden. Indien u half januari geen of een onjuiste factuur ontvangen heeft, wilt u het bureau dan even een berichtje sturen? Anders ontvangt u wellicht onnodig een betalingsherinnering. Wist u dat u ook een machtiging kunt...
16 december, 2020 - 17:00
Eén van de speerpunten van de Commissie Wetenschap is het vormen van een consortium van radiologen en onderzoekers binnen de radiologie om meer samenwerking en aansluiting bij wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Een eerste stap hierbij is kennismaking met onderzoekers...
10 december, 2020 - 15:00
De eerste CT-scans en X-thoraxfoto's zijn beschikbaar voor het Nederland COVID-19 Initiatief (NCIF) Beeldbank Radiologie. Op 7 december jl. ondertekenden het Erasmus MC en het MUMC+ hiervoor de gegevensoverdrachtovereenkomst met de NVvR, in digitale aanwezigheid van...
9 december, 2020 - 11:45
Maak met uw proefschrift kans op een mooie geldprijs en een uniek kunstwerk! De Frederik Philipsprijs wordt jaarlijks tijdens de Radiologendagen (20-21 mei 2021) uitgereikt aan degene die in Nederland het beste onderzoek heeft afgerond op het gebied van Klinisch...
4 december, 2020 - 11:30
De commentaarfase voor de conceptmodules van de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding is gestart. U kunt tot en met 13 januari 2021 commentaar leveren op deze modules. De richtlijn is onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct, die door een gezamenlijke...
3 december, 2020 - 09:45
Vanuit de NVvR is een brief aan de staatssecretaris VWS gestuurd in reactie op het advies MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker van de Gezondheidsraad. Na bespreking van het advies eind november in de ledenvergadering van de sectie Mammaradiologie is besloten een brief te...
2 december, 2020 - 11:20
Zoals ieder jaar is de jonge klaren-enquête verstuurd naar radiologen die de afgelopen vijf jaar hun opleiding hebben afgerond. Het bestuur van de sectie Juniorleden organiseert de enquête en de resultaten worden o.a. gepresenteerd in de jaarlijkse Opleidersvergadering. Het...
24 november, 2020 - 10:00
Sinds dit jaar mogen medisch specialisten zelf de afweging maken of bij de behandeling van een patiënt het openen van een tweede DBC/zorgtraject gerechtvaardigd is. Dit betekent dat ook interventieradiologen in bepaalde gevallen eigen DBC's kunnen registreren, parallel aan...
24 november, 2020 - 10:00
In zes Nederlandse ziekenhuizen wordt een proef met plaszakken gedaan. Aan poliklinische patiënten die een CT-scan ondergaan met jodiumhoudend contrastmiddel worden speciale plaszakken meegegeven, waarin de urine van de eerste plasbeurten na het onderzoek kan worden...
17 november, 2020 - 12:00