Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

De Examencommissie van de NVvR is op zoek naar enthousiaste radiologen die zitting wil nemen in de commissie. De Examencommissie heeft tot taak de organisatie van de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) in de opleiding tot radioloog. Commissieleden zijn onder meer betrokken...
15 februari, 2019 - 09:00
Vanuit de NVvR zijn twee financieringsaanvragen gehonoreerd bij het Leading the Change (LtC) programma. LtC wordt uitgevoerd door de Stichting Zorgevaluatie Nederland (www.zorgevaluatienederland.nl) en wordt volledig gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland. Voor deze...
14 februari, 2019 - 16:16
De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.
14 februari, 2019 - 16:10
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Colorectaal carcinoom is gestart. U kunt tot en met 2 april 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
5 februari, 2019 - 15:53
Onlangs is van Logex de bevestiging ontvangen dat per 1 januari 2019 de efficiency-factor voor radiologie uit hun default/standaard benchmark gaat. De CvB is altijd kritisch geweest over de efficiency-factor, waarmee de radioloog wordt afgerekend op aanvraaggedrag van...
5 februari, 2019 - 12:00
De twee Nederlandse kandidaten bij de ESR elections zijn beide verkozen! Regina Beets-Tan wordt op 3 maart benoemd tot ESR 2nd Vice-President en Marion Smits wordt op die datum voorzitter van het Publications Committee van ESR. De NVvR is verheugd dat Nederland als klein...
31 januari, 2019 - 14:27
De bestuursperiode van Peter Wensing als voorzitter NVvR loopt in februari 2020 af. Met het oog op een tijdige inwerking van een volgende voorzitter van de NVvR (vanaf zomer 2019), staat het bestuur open voor suggesties van geschikt geachte leden voor deze functie. U kunt...
31 januari, 2019 - 10:00
Op steeds meer plaatsen wordt over AI (Artificial Intelligence) in de radiologie gesproken. Ook binnen de NVvR: er is een AI-dag voor aios op 2 februari 2019, AI staat op de agenda bij de herziening van het opleidingsplan, het is een terugkerend onderwerp in de sectie...
30 januari, 2019 - 09:00
De commentaarfase van de module Hypofractionering richtlijn Prostaatcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 4 maart 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
29 januari, 2019 - 15:04
Op 12 april 2019 zal interventieradioloog en erelid van de NVvR Jim Reekers afscheid nemen in het AMC. Er is vanaf 13.30 uur een mini-symposium “ONBEKEND, ONBEMIND, MAAR ONMISBAAR” in Collegezaal 1 in het AMC, waarvoor u van harte bent uitgenodigd!
21 januari, 2019 - 15:38
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Acute Appendicitis is gestart. U kunt tot uiterlijk 28 februari 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
18 januari, 2019 - 11:00
Wat wil de radioloog, de behandelend arts en de patiënt? Met een animatiefilm is de behoefte aan een tijdlijn voor landelijke beschikbaarheid van radiologische onderzoeken (beelden en verslagen) geïllustreerd om te komen tot snellere/betere diagnose en besparing van kosten...
17 januari, 2019 - 11:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Behandeling en zorg voor craniosynostose is gestart. U kunt tot uiterlijk 15 maart 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
17 januari, 2019 - 09:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
15 januari, 2019 - 16:00
Er is weer een nieuwe richtlijn tot stand gekomen onder regie van de NVvR! U kunt tot en met 8 maart 2019 commentaar leveren op het concept: Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten. Deze richtlijn beoogt het beleid ten aanzien van initiële radiologische diagnostiek...
15 januari, 2019 - 15:25