Commentaarfase Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken Radiologische Diagnostiek

De commentaarfase van de LESA Radiologische Diagnostiek is gestart. Dit document is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) o.l.v. dhr. drs. M.H. (Michiel) van Werkum, en beschrijft landelijke afspraken tussen radiologen en huisartsen t.a.v. de inzet van beeldvormende diagnostiek. 

Doelstelling is een doelmatig gebruik van radiologische diagnostiek door juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkómen. Bestaande eerstelijns en tweedelijns richtlijnen worden op een zodanige manier gepresenteerd dat door de betrokken beroepsgroepen op regionaal niveau werkafspraken kunnen worden gemaakt.

In de LESA worden aanbevelingen voor indicatiestelling en verwijzing naar radiologie besproken bij klachten van abdomen, wekedelen zwellingen, schouder, thorax, LWK en knie.

Commentaar indienen is mogelijk tot 9 september 2020. U kunt hiertoe het commentaarformulier invullen en retourneren naar nvvr@radiologen.nl

Document LESA Radiologische Diagnostiek 
Commentaarformulier

Meer informatie over kwaliteitsprojecten van de NVvR