Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken voor beeldvormende diagnostiek

 

Toelichting:

Een groot deel van de beeldvormende diagnostiek dat dagelijks op een radiologie afdeling wordt uitgevoerd wordt aangevraagd door huisartsen. Niet alle aangevraagde diagnostiek is echter doelmatig en past binnen evidence-based richtlijnen. Daarnaast is het mogelijk dat diagnostiek niet aangevraagd wordt in gevallen waar dit wel wenselijk zou zijn.
In dit project zijn landelijke afspraken opgesteld voor de inzet van beeldvormende diagnostiek bij patiënten verwezen uit de eerste lijn. Doelstelling is een doelmatig gebruik van radiologische diagnostiek, door juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkómen. Deze samenwerkingsafspraken beogen bij te dragen aan een afname in praktijkvariatie, een efficiënter aanvraagbeleid, betere communicatie, en een betere aansluiting van eerstelijns en tweedelijns richtlijnen ten aanzien van de radiologische diagnostiek. Richtlijnen worden op een zodanige manier gepresenteerd dat op regionaal niveau door de betrokken beroepsgroepen, radiologen en huisartsen werkafspraken kunnen worden gemaakt.

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA) voor beeldvormende diagnostiek beschrijft landelijke afspraken tussen radiologen en huisartsen t.a.v. de inzet van beeldvormende diagnostiek bij klachten van abdomen, weke delen zwellingen, schouder, thorax, lumbale wervelkolom (LWK) en knie.

De LESA is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordiging van de NVvR, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC), de Medisch Diagnistische Centra (SAN) en de Patiëntenfederatie.
In een aanvullend project is bij de genoemde onderzoeksmodaliteiten generieke patiënteninformatie voor Thuisarts.nl opgesteld. 
De LESA radiologische diagnostiek is tijdens de Algemene Vergadering van 4 februari 2021 vastgesteld.

Documenten:

- link naar LESA  (publikatie NHG richtlijnenwebsite mei 2021)  

- LESA radiologische diagnostiek: inhoudelijke hoofdstukken
- LESA bijlage 1: werkgroep en betrokken partijen
- LESA bijlage 2: methode
- LESA bijlage 3: knelpunten
- LESA bijlage 4: patiëntinformatie bij een radiologisch verslag
- LESA bijlage 5: witte vlekken en kennishiaten
- LESA bijlage 6: samenvatting indicaties
LESA bijlage 7: probleemgeoriënteerd aanvragen voor huisarten
- LESA bijlage 8: implementatieplan
- LESA bijlage 9: referenties

- Artikel en interview Huisarts&Wetenschap (mei 2021)
- Link naar huisartspodcast

Autorisatieversie LESA radiologische diagnostiek (AV febr 2021)
Commentarentabel (bij autorisatie AV febr 2021) 
- Patiënteninformatie Thuisarts.nl

Nieuwsberichten:

landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-gepubliceerd (mei 2021)
- commentaarfase-landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-radiologische-diagnostiek (juli 2020) 
knelpunten-bij-beeldvormende-diagnostiek-voor-de-eerstelijn (april 2019)
samenwerkingsafspraken-beeldvormende-diagnostiek-eerstelijn (maart 2019)

Werkgroep:

Dhr. drs. Michiel van Werkum, radioloog (voorzitter)
Dhr. drs. Gerard Griever, radioloog en huisarts 
Dhr. drs. Fiek van Tilborg, radioloog 
Dhr. dr. Koen Brakel, radioloog
Mw. dr. Marloes Minnaard, huisarts
Mw. drs. Jacintha van Balen, huisarts
Mw. drs. Loes Meijer, huisarts
Mw. dr. Annelies Lucas, huisarts
Dhr. drs. Eimert de Feijter, huisarts
Mw. drs. Fenneke van Swigchem, adviseur Patiëntenfederatie
Mw. Karli Hubert MSc, junior adviseur NVvR
Mw. dr. Karin Flobbe, senior adviseur NVvR