Gebruik BSN bij uitwisseling beelden en verslagen via Twiin

Bijna alle ziekenhuizen hebben zich aangemeld voor de landelijke voorziening van Twiin voor de uitwisseling van beelden en verslagen. En momenteel gaan er dagelijks ziekenhuizen 'live', wat betekent dat ze in het adresboek zijn te vinden, zelf beelden en verslagen kunnen versturen en van anderen kunnen ontvangen. De dekkingsgraad van Twiin staat daarmee op 40%.

De overgang van DVD's in enveloppen naar (geautomatiseerde) verzending en ontvangst tot in het EPD/PACS vraagt van elk ziekenhuis om aanpassing van de werkprocessen en aandacht voor details. Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) van de patiënt bij het verzenden van beelden en verslagen. Nictiz heeft hiervoor een ‘Richtlijn BSN in Dicom’, maar deze blijkt in de praktijk nog niet overal te zijn geïmplementeerd. Daarom is het advies ‘BSN bij uitwisseling Twiin’ opgesteld.
Via de leden van de sectie Techniek is deze week de oproep gedaan om dit advies te volgen en na te gaan of het eigen PACS al op de juiste manier het BSN verstuurt. Zo nee, dan kan dat in de meeste gevallen aan de PACS-leverancier worden gevraagd om in te stellen.

Lees hier het eerdere nieuwsbericht Met Twiin naar landelijke uitwisseling van beelden en verslagen d.d. 12 augustus 2020