Kwaliteitskader Spoedzorgketen met norm beschikbaarheid radioloog

De norm voor beschikbaarheid van de radioloog bij een geopende SEH, zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van de NVvR van 25 mei 2018, is overgenomen in de definitieve versie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit Kwaliteitskader is op 19 april 2019 aangeboden door LNAZ aan het Zorginstituut namens elf zorgpartijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten.

Het bestuur van de NVvR heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om de norm aangepast te krijgen t.o.v. de eerdere versie van januari 2018 en het is goed te lezen dat dit is gelukt. De norm luidt (op p. 41):
Radioloog kan binnen 15 minuten na doorsturen naar PACS via beveiligd internet starten met beelden beoordelen, tenzij aanwezigheid noodzakelijk; in dat geval kan radioloog binnen kantooruren binnen 15 minuten en buiten kantooruren binnen 30 minuten na oproep aanwezig zijn.

Kader en uitwerking

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is een algemeen kader voor spoedzorg in Nederland. In FMS-verband wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een meer specifieke uitwerking van spoedzorg in het ziekenhuis in de vorm van een Kwaliteitsstandaard Intramurale Spoedzorg. Daarnaast is de NVT (Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie) bezig met een herziening van hun levelcriteria. Ook dit is een meer specifieke uitwerking binnen het algemene kader. In tegenstelling tot de huidige versie heeft de NVvR voor de herziene versie voor radiologie in level 1, 2 en 3 de input geleverd (zie AV d.d. 7 februari 2019). We zijn momenteel in afwachting van een definitieve versie waarin dit volledig is verwerkt en die multidisciplinair kan worden vastgesteld.

Klik hier voor een samenvatting van de beschikbaarheid van de radioloog in de levelcriteria 2018-2022 van de NVT

Meer nieuws

Zie hier het nieuwsbericht over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen d.d. 19 april 2019 op de website van de FMS.

Zie hier een eerdere update d.d. 19 oktober 2018 en eerdere nieuwsberichten over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen op de NVvR-website.