Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken gepubliceerd

De landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA) Radiologische diagnostiek is online gepubliceerd op de NHG richtlijnenwebsite. Het beschrijft afspraken tussen huisartsen en radiologen over de inzet van aanvullende beeldvormende diagnostiek in de eerstelijn. Het doel van de LESA is doelmatig gebruik van radiologische diagnostiek, door juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkomen.

De LESA beschrijft algemene uitgangspunten over samenwerking en informatie-uitwisseling tussen huisartsen, radiologen en patiënten. Hierin zijn gesprekspunten voor de regio opgenomen, onder andere over de werkwijze, logistiek en zorgtrajecten. Er zijn 6 hoofdstukken waarin de indicaties en non-indicaties voor verschillende onderzoeken zijn samengevat. Daarbij wordt aangegeven welke informatie voor zowel huisarts als radioloog nodig is in de wederzijdse communicatie. 

De LESA werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de NVvR, de NHG, de Federatie Coördinerende Centra, medisch diagnostische centra (SAN) en de Patiëntenfederatie; onder voorzitterschap van dhr. M.H. (Michiel) van Werkum.
De LESA is op 4 februari jl aan de AV gepresenteerd en vastgesteld.

- meer informatie over dit project
- artikel en interview in Huisarts&Wetenschap
- link naar huisartspodcast 
- nieuwsbericht NHG