Met Twiin naar landelijke beeldbeschikbaarheid

De uitwisseling van medische gegevens kan sneller en veiliger. Het programma Twiin gaat ervoor zorgen dat gegevens zoals röntgenfoto’s eenvoudiger gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners en met patiënten. Tijdens het jaarlijkse evenement Zorg & ICT in Utrecht hebben tien partijen hun gezamenlijke deelname aan het Twiin-project bekend gemaakt: Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, RSO NL, NFU, NVZ, Nictiz, Citrienfonds, NVvR, FMS en ZN. De partijen willen zorginformatie over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen digitaal met elkaar kunnen delen. De NVvR brengt hierbij haar visie op landelijke beeldbeschikbaarheid in.

Röntgenbeelden op DVD

Nu komt het nog regelmatig voor dat een patiënt een USB-stick of DVD meekrijgt met daarop de eigen röntgenbeelden. Medische gegevens van patiënten zijn binnen zorginstellingen digitaal beschikbaar, echter de betrokken ICT-systemen van verschillende leveranciers communiceren onvoldoende met elkaar. Dit zorgt voor onnodige vertraging, onderzoeken die dubbel worden gedaan en kostbare tijd van medewerkers die via handmatige acties toegang proberen te krijgen tot medische gegevens elders. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Twiin als oplossing voor simpele en betrouwbare gegevensuitwisseling

Tien samenwerkende partijen gaan daar binnen het programma Twiin verandering in aan brengen. Beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen zetten hier samen de schouders onder. Patiëntenfederatie Nederland kijkt kritisch mee om de belangen van de patiënt zeker te stellen en te zorgen dat er pas gegevens worden uitgewisseld als er toestemming is. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zal het eerste deel van het programma financieren. De eerste reacties van ICT-leveranciers zijn positief en zij geven aan dat dit programma nodig is om gezamenlijk medische gegevens eenvoudig en veilig te kunnen uitwisselen tussen zorgverleners en met de patiënt.

Vanuit de NVvR zijn bestuur en leden van de sectie Techniek betrokken bij Twiin. Tijdens sectiebijeenkomsten zullen voortgang en ontwikkelingen worden besproken.

Zie ook:
- het nieuwsbericht op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Zorgveld start met Twiin voor uitwisseling van medische gegevens d.d. 14 maart 2019
- Zorgveld wil gegevensuitwisseling met Twiin versnellen d.d. 14 maart 2019 op de website ICT&health
- het eerdere NVvR-nieuwsbericht Functionele eisen aan landelijke beeldbeschikbaarheid d.d. 23 november 2018.