Resultaat brede proef plaszakken

Brede Proef Plaszakken:

De uitscheiding van röntgencontrastmiddelen via urine is een flinke belasting voor het watersysteem en de drinkwatervoorziening in Nederland. Het inzetten van plaszakken is een eenvoudige manier om deze urine apart op te vangen en biedt kansen voor de korte termijn. De bevindingen van een proef in zes ziekenhuizen zijn opgetekend in een eindrapport.
Rapport Brede Proef Plaszakken 2021
Infographic

Werkgroep duurzaamheid:

Vanuit de NVvR en NVMBR (Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie) is een werkgroep gestart met het in kaart brengen van initiatieven rondom duurzaamheid binnen de radiologie. Al 22 afdelingen radiologie hebben hun activiteiten met ons gedeeld. De werkgroep is voornemens best practices en projecten rondom thema’s als afvalscheiding en afvalbeperking, contrastmiddelen, energieverbruik en voorraadbeheersystemen, met leden te delen via de website. Daarnaast is het streven om per thema met een werkgroep aan de slag te gaan.