Zichtbaarheid ontwikkeling productie in Logex-benchmark

Een steeds hogere benchmark en een formatie die daar niet in meegroeit. Dat is het probleem in een notendop van de landelijk stijgende productie radiologie, die zonder inzet van meer fte, heeft geleid tot een lat die steeds hoger is komen te liggen in ziekenhuizen waar de Logex-benchmark wordt gebruikt. Na de bijeenkomst over de Logex-benchmark is de CvB in gesprek gegaan met LOGEX over een oplossingsrichting. De CvB vindt dat de ontwikkeling van de productie over de jaren heen zichtbaar moet worden, zodat correctie van historische scheefgroei kan plaatsvinden, op een wijze die ook bruikbaar is voor de toekomst. En de uitwerking op landelijk niveau zou moeten worden doorvertaald naar het lokale niveau van de MSB's/vakgroepen. LOGEX wil aan verbeteringen van het gebruik van de benchmark voor radiologie meewerken.

Met deze uitgangspunten is aan de slag gegaan en dit heeft tot nu toe geleid tot de volgende (tussentijdse) conclusies en resultaten: Verdieping en rapportage Logex-benchmark Radiologie