Richtlijnen

Hieronder staan de actuele richtlijnen binnen dit aandachtsgebied die door de NVvR zijn geautoriseerd. Er wordt aangegeven wie de gemandateerde vertegenwoordiger is en of er een nieuwe versie in ontwikkeling is. Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen we u naar de Richtlijnendatabase.
 

Addendum Rectus diastase behorende bij de richtlijn Abdominoplastiek, dhr. F.E.J.A. Willemssen
Acute buikpijn bij volwassenen, dhr. J.B.C.M. Puylaert en dhr. J.J. Stoker
Acute Appendicitis, dhr. J. Nederend en dhr. J.B.C.M. Puylaert
Acute diverticulitis van het colon, dhr. J.B.C.M. Puylaert
Anuscarcinoom, dhr. R.F.A. Vliegen
Bloedingen tractus digestivus, dhr. O.M. van Delden (vanwege gebruikte methode niet op RLDB gepubliceerd)
Cervixcarcinoom, dhr. M.G.J. Thomeer
Colorectaal carcinoom, dhr. M. Meijerink, mw. M. de Vries, mw. M. Maas, mw. R.G.H. Beets-Tan (in herziening)
Diagnostiek en chirurgische behandeling Bijniertumoren, J. Vister (in ontwikkeling)
Endometriumcarcinoom, dhr. M.G.J. Thomeer, mw. A. Bruining (in herziening)
Galsteenlijden, dhr. J.J. Hermans en dhr. E. de Boer
Galweg- en galblaascarcinoom, dhr. F.E.J.A. Willemssen en dhr. O.M. van Delden (interventierad.) (in herziening)
Hepatocellulair carcinoom, dhr. M. Burgmans (interventierad.)en dhr. F. Willemssen (in herziening)
Hereditaire hemochromatose, dhr. S.W. van Koeverden 
Hematurie, dhr. A.J. van der Molen, dhr. B. Westerink (in herziening)
Hevig Menstrueel Bloedverlies (HMB), mw. M. Braat
Maagcarcinoom, dhr. J. Nederend
Mastocystose, dhr. F.E.J.A. Willemssen (in ontwikkeling)
Melanoom, mw. A. Bruining (in ontwikkeling)
Niercelcarcinoom, dhr. R.L. Miclea, dhr. R.W. van der Meer (interventierad) (in herziening)
Nierstenen, mw. B.M. Dirven-Konijn (in ontwikkeling)
Oesofaguscarcinoom, dhr. E.J. van der Jagt
Pancreascarcinoom, dhr. E.J.R.J. van der Hoeven
Proctologie, dhr. M. de Kiefte, dhr. F. van Tilburg
Prolaps, dhr. J.J Fütterer
Prostaatcarcinoom, dhr. J.O. Barentsz en dhr. I.G. Schoots (zie ook: werkgroep prostaat MRI)
Rectumprolaps, dhr. E.J.L. Bosboom
Urethrastricturen, dhr. R.L. Miclea
Veilig gebruik van contrastmiddelen - deel 1, dhr. A.J. van der Molen
Veilig gebruik van contrastmiddelen - deel 2, dhr. A.J. van der Molen
Veilig gebruik van contrastmiddelen - deel 3, dhr. A.J. van der Molen (in ontwikkeling)

Basisprotocollen beeld en verslag

Kwaliteitsstandaard PSC, dhr. F.E.J.A. Willemssen