Landelijke voorziening DVDexit voor uitwisseling beelden en verslagen

Er is een keuze gemaakt voor één landelijke voorziening waar alle Nederlandse zorginstellingen op aangesloten worden voor het digitaal uitwisselen van radiologische beelden en verslagen. Een mijlpaal van het programma Twiin met bijdrage vanuit de NVvR. De afgelopen periode is onder de projectnaam DVDexit in versneld tempo een selectietraject doorlopen met betrokkenheid van (informatie)managers, PACS-beheerders en radiologen uit verschillende ziekenhuizen en regio's.

Klik hier voor het nieuwsbericht Landelijk uitwisselen van beelden en verslagen weer een stap dichterbij op de Twiin-website.

Doel is alle ziekenhuizen vanaf medio mei op de landelijke voorziening te gaan aansluiten in de vorm van een portaal met landelijk adresboek. Daarna zal in samenwerking met elk ziekenhuis de voorziening kunnen worden geïntegreerd met de lokale EPD/PACS-systemen. Hiermee kunnen grotere aantallen beelden en verslagen efficiënter worden verzonden en ontvangen.

Werkende digitale voorzieningen tussen ziekenhuizen of in de regio, die al eerder DVD's hebben vervangen, kunnen blijven bestaan. DVDexit is hierop een aanvulling en een eerste stap op weg naar een tijdlijn van radiologische onderzoeken, die met de structurele Twiin-infrastructuur voor landelijke beeldbeschikbaarheid gerealiseerd gaat worden. Hiervan zijn momenteel pilots in voorbereiding.

Regionale projectleiders zullen de komende periode de ziekenhuizen informeren over de mogelijkheden van het Twiin-portaal. Mocht men nu al meer willen weten dan kunnen zorginstellingen zelf ook contact opnemen via dvdexit@twiin.nl.
Klik hier voor een overzicht van projectleiders en ziekenhuizen.

Eerdere nieuwsberichten:

Elektronische gegevensuitwisseling, beeldbeschikbaarheid en Twiin d.d. 19 juli 2019
Met Twiin naar landelijke beeldbeschikbaarheid d.d. 14 maart 2019
Functionele eisen aan landelijke beeldbeschikbaarheid d.d. 23 november 2018
Intentieverklaring digitale beeldenuitwisseling NVvR - VZVZ d.d. 12 februari 2018