Ingelaste AV over spoedzorg en de radioloog

Op 9 april jl. heeft een ingelaste Algemene Vergadering (AV) plaatsgevonden als eerste stap in de besluitvorming over tekst m.b.t. de aanwezigheid van de radioloog in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit leverde een waardevolle discussie op, die naast meer inzicht voor alle aanwezigen ook nog enkele aandachtspunten voor het bestuur heeft opgeleverd. De tweede stap van deze besluitvorming volgens een bijzondere procedure (artikel 12.2 van de Statuten) zal plaatsvinden tijdens de AV op 25 mei a.s. (tijdens de Radiologendagen). 

Met een presentatie werd door het bestuur een toelichting gegeven op de drie actuele documenten over spoedzorg en hun onderlinge samenhang:
1) Kwaliteitskader Spoedzorgketen - Zorginstituut, onder regie van LNAZ
2) Levelcriteria traumacentra - NVT (traumachirurgie), LNAZ
3) Kwaliteitsstandaard Intramurale Spoedzorg - FMS

Voorstel

Het 1e document is najaar 2017 in concept verschenen en is mede n.a.v. reacties vanuit de NVvR (o.a. na bespreking in de AV van november jl.) op onderdelen aangepast. Resterend punt is de tekst op pagina 41.

Het 2e en 3e document zijn nog in bespreking met respectievelijk de NVT en met alle andere wetenschappelijke verenigingen binnen de FMS. Wetenswaardig is dat het tweede document al langer bestaat, maar tot nu toe alleen monodisciplinair door de NVT was vastgesteld. De NVvR is nu uitgenodigd te participeren in een multidisciplinaire herziening. Dit is nog een lopend proces. Het derde document heeft reeds een commentaarronde gehad (bekendgemaakt via de NVvR-website en -nieuwsbrief) en de commentaren vanuit alle verenigingen worden momenteel in de FMS-werkgroep besproken.

De besluitvorming die momenteel voorligt, en waarvan het Zorginstituut aan de FMS heeft laten weten dat deze voor 1 juni a.s. moet zijn afgerond, is over het voorstel voor de aangepaste tekst in het eerste document, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Discussie

Tijdens de AV is gesproken over de verschillende situaties waarin de aanwezigheid van de radioloog gewenst kan zijn en wat daarbij een juiste en goed leesbare formulering is. Zie verder het verslag.

Eerdere nieuwsberichten

Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut d.d. 19 januari 2018
Commentaarfase Kwaliteitsstandaard Intramurale Spoedzorg d.d. 20 december 2017
Kwaliteitskader Spoedzorgketen van LNAZ d.d. 9 november 2017